Koulutus |20.10.2021

Toista kertaa järjestettävä julkisen taiteen taideasiantuntijan erikoistumiskoulutus alkaa tammikuussa 2022.

Taideyliopistossa käynnistyy tammikuussa 2022 kaksivuotinen taideasiantuntijan erikoistumiskoulutus, joka keskittyy julkiseen taiteeseen. Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia taideasiantuntijoita julkisen taiteen, rakentamisen ja kaupunkisuunnittelun kehittämistehtäviin.  

Koulutus on tarkoitettu maisterintutkinnon jälkeiseksi täydennyskoulutukseksi ja haku koulutukseen on käynnissä 29.10.2021 saakka. 

Koulutus järjestetään nyt toisen kerran. Ensimmäisellä kerralla erikoistumiskoulutukseen osallistui monipuolinen joukko kuvataiteilijoita, tuottajia, muotoilijoita ja aluesuunnittelun tai rakentamisen asiantuntijoita. Koulutus sopiikin hyvin esimerkiksi jo jonkin aikaa työelämässä olleille taiteen asiantuntijoille. Edellytyksenä on maisteritason tutkinto sekä alan kehittämiseen soveltuva työkokemus. 

Koulutus on siihen osallistuville opiskelijoille maksuton. Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, joihin sisältyy lähi- ja etäopetusjaksoja, vertaisryhmätyöskentelyä, itsenäistä työskentelyä sekä koulutuksen aikana toteutettava kehittämisprojekti joko opiskelijan omalla työpaikalla tai hänen itsensä hankkimassa projektissa. 

Koulutuksen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Koulutuksen järjestää yhteistyökonsortio, johon kuuluvat Taideyliopisto, Aalto-yliopisto, sekä Lapin yliopiston taiteiden laitos. Koulutusten toteuttamista koordinoi Taideyliopisto. Koulutukset on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä eri taidealojen ja niiden työnantajien kanssa ja niiden perustana on laaja taidealojen tulevaisuuden osaamistarpeiden kartoitustyö. 

Lisää infoa (linkki)