Työpaikat20.1.2023

Kangasalan kaupungin hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut hakee taidekoordinaattoria toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. 

Tehtävän tarkoitus on kaupungin taide- ja kulttuuripalveluiden kehittäminen, kaupungin kulttuuri-imagon ja vetovoimaisuuden vahvistaminen sekä kulttuurisen vuorovaikutuksen, osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen. 

Taidekoordinaattorin keskeisenä tehtävänä on edistää moniammatillisessa yhteistyössä julkisen taiteen hankkeita ja vastata kaupungin Lumoava Kangasala -ympäristö- ja taideohjelman toteutuksesta. Tehtäviin kuuluu tämän lisäksi paikallisen kulttuuriperinnön vaaliminen ja museoyhteistyö alan eri verkostoissa toimien.

Taidekoordinaattori toimii Lumoava Kangasala -ohjelman hankkeissa yhteyshenkilönä eri osapuolten välillä. Tehtäviin kuuluu ohjelman vuotuisen toimenpidesuunnitelman päivittämiseen osallistuminen, ohjelman toteutuksen koordinointi ja talouden seuranta, teoshankintojen arviointiraateihin osallistuminen tarvittaessa, hankintapäätösten valmistelu sekä hankkeisiin liittyvä osallistavan toiminnan suunnittelu monialaisena yhteistyönä.

Lisäksi taidekoordinaattorin tehtäviin kuuluu kaupungin taideteoskokoelman päivittäminen Muusa-tietokantaan sekä taidenäyttelyiden järjestäminen. Tehtäviin kuuluu myös avustushakemusten laatiminen sekä muut mahdolliset alan projektit ja tehtävät.

Tehtävä edellyttää hyviä organisointi-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, oma-aloitteisuutta, joustavuutta sekä kokemusta vastaavan tyyppisistä tehtävistä. Tehtävä sisältää ajoittain ilta- ja viikonlopputyötä ja oman auton käyttömahdollisuus on suotavaa.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Työ- ja opiskelutodistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtävää täytettäessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. 

Liity hyvän piiriin. Kangasala kannustaa ja arvostaa työntekijöitään. Tarjoamme työtä, jossa saa vaikuttaa ja tuemme työssä kehittymistä aktiivisesti. Kaupunki tukee työntekijöidensä työhyvinvointia hyvinvointietuudella ja hyvillä ennakoivilla työterveyshuoltopalveluilla.

Hakuilmoitus: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/taidekoordinaattori-493015/ 

Lisätietoja

http://www.kangasala.fi
https://www.kangasala.fi/hyvinvointi-ja-vapaa-aika/kulttuuri/