Uutiset11.8.2021
Karttakuva kuvattu ylhäältä
Karttakuvassa julkisen taiteen suunnitellut paikat Ainolassa.

Järvenpäässä sijaitsevan uuden Ainolan aluekeskuksen toteutuksessa tullaan noudattamaan taiteen prosenttiperiaatetta. Aluekeskukselle laaditaan oma taideohjelma, joka antaa reunaehdot sille, millaista taidetta alueelle tulee, mihin taide sijoittuu ja miten prosenttiperiaatteen mukaisesti kerätty taideraha suositellaan käytettävän. Taideohjelmasta vastaa Frei Zimmer Oy.

Osana taideohjelmatyötä kesäkuun aikana toteutettiin verkkokysely, johon oli yhdistetty karttapohjainen kysely taiteen sijoittumisesta alueella. Kyselyllä haluttiin kuulla aluekehityshankkeesta kiinnostuneiden sekä lähialueen asukkaiden ja toimijoiden näkemyksiä ja toiveita, jotka liittyvät alueelle suunniteltaviin taideteoksiin sekä tapahtumiin.

Erityisesti kyselyssä nousi esille vastaajien toive luonnon huomioimisesta osana Ainolan aluekeskuksen taideohjelmaa. Luonnon ohella vastaajille oli tärkeää, että taide sopii alueen kulttuurihistorialliseen ympäristöön. Yhteensä vastauksia kyselyyn saatiin 69 kappaletta.

"Kulttuurisesti ja historiallisesti alueelle omaleimaisiksi asioiksi koettiin Ainolan, Aholan ja Suvirannan taiteilijakodit sekä luonto ja Tuusulanjärven ympäristö", kertoo museopalveluiden päällikkö Jaana Tamminen Järvenpään kaupungilta.

Vastauksissa taiteen koettiin lisäävän ympäristön viihtyvyyttä. Eniten taidetta toivottiin puistoihin ja viheralueille, junaseisakkeen yhteyteen sekä osaksi tukimuureja ja rakenteita.

"Kyselyn tulokset vahvistivat niitä ajatuksia, mitä meillä on ollut Ainolan aluekeskukseen tulevasta taiteesta. Toki kysely toi myös paljon uusia näkökulmia ja mielenkiintoisia tarinoita alueen historiasta, jotka pyrimme huomioimaan osana taideohjelmaa", toteaa taidekoordinaattori Heini Orell Frei Zimmeristä.

Taideohjelman on tarkoitus valmistua syksyn 2021 aikana. Ainolan aluekeskuksen rakentaminen käynnistyy vaiheittain syksyllä 2022 ja taideohjelman toteutus viedään läpi hanke- ja urakka-aikataulun mukaisesti. Taideohjelman prosenttiperiaatteella kerättävä taideraha ohjataan ainoastaan Ainolan aluekeskuksen julkisten tilojen taiteeseen.