Tälle sivulle on koottu prosenttiperiaatetta ja julkista taidetta koskevien käsitteiden selityksiä.

Julkinen taide

Julkisella tai puolijulkisella paikalla, joko ulkona tai sisällä, olevaa taidetta. Julkisen taideteoksen voi rahoittaa niin valtio, kunta kuin yksityinen taho.

Julkinen taideteos voi olla rakennuksista erillinen (esim. jalustalla oleva veistos) tai rakennuksiin integroitu (esim. seinämaalaus tai rakenteisiin asennettu valoteos).

Julkinen taideteos voi olla esimerkiksi maalaus, veistos, grafiikanteos, valokuvateos, videoteos, valo- tai ääniteos, esityksellinen tapahtuma, tai näiden yhdistelmä.


Julkinen ja puolijulkinen tila

Julkinen tila tarkoittaa kaikille avointa ja käytettävissä olevaa kaupunkitilaa, kuten katuja, toreja, puistoja, uimarantoja ja urheilukenttiä.

Puolijulkinen tila tarkoittaa tilaa, jonka käytössä on yleisölle rajoituksia. Esimerkiksi kauppakeskukset, sairaalat ja kerrostalojen piha-alueet tai osat niistä voivat olla yleisön käytettävissä tietyin rajoituksin.


Prosenttiperiaate

Periaatteellinen päätös käyttää osa rakennushankkeen määrärahasta taiteeseen.

Prosenttiperiaate tarkoittaa, että noin 1 prosentti rakennushankkeen budjetista käytetään taiteeseen. Periaatteen toteuttamiseksi on nykyään useita rahoitusmalleja.

Prosenttiperiaate toteutuu useimmiten kunnan kaavoitus- tai rahoituspäätöksenä. Se voidaan esimerkiksi asettaa tontinluovutuksen ehdoksi. Prosenttiperiaate soveltuu niin uudisrakentamiseen, peruskorjauksiin ja täydennysrakentamiseen kuin infrarakentamiseen.

Prosenttiperiaatteella toteutetusta taiteesta käytetään joskus sanaa prosenttitaide tai prosenttitaideteos.


Paikkasidonnainen taide

Teos, joka on luotu ja toteutettu juuri tiettyyn paikkaan. Paikkasidonnainen taideteos ottaa huomioon kyseisen tilan erityispiirteet, kuten fyysiset ominaisuudet, käyttötarkoituksen tai esimerkiksi paikan historian.


Taide rakennetussa ympäristössä

Termillä viitataan kaikkiin rakennetussa ympäristössä eli rakennuksissa, kaupunkikeskustoissa, viheralueilla ja liikenneväylillä oleviin taideteoksiin.


Ympäristötaide

Perinteisesti termillä tarkoitetaan luontoon tehtyjä teoksia, kuten maataidetta ja tilataidetta, joskus myös luonnon materiaaleja hyödyntäviä teoksia. Nykyään termillä tarkoitetaan usein lisäksi myös taidetta rakennetussa ympäristössä. 


Taideohjelma

Taideohjelmalla tarkoitetaan alue- tai kohdekokonaisuutta (esim. asuinaluetta) varten laadittua suunnitelmaa, jossa määritellään, miten sinne toteutetaan taidetta. Lue lisää taideohjelmasta


Rahastomalli

Taidehankkeen rahoitusmalli, jossa alueen (esim. asuinalueen) rakennuttajilta kerätään määrätty osa rakennuskustannuksista yhteiseen rahastoon. Rahastosta voidaan rahoittaa pysyvien ja väliaikaisten taideteosten lisäksi myös erilaisia kulttuuritapahtumia. Lue lisää rahastomallista


Taidevelvoite tontinluovutusehdoissa

Taidehankkeiden rahoitusmalli, jossa kunta päätöksellään asettaa tontinluovutuksen ehdoksi, että rakennuttaja hankkii osalla rakennuskustannuksista taidetta. Tällöin kunnan tekemän prosenttiperiaatepäätöksen toteuttaminen siirtyy rakennuttajalle. Toimintamallia on toteutettu Suomessa muun muassa Helsingin Arabianrannan ja Joensuun Penttilänrannan asuinalueiden rakentamisessa. Lue lisää taidevelvoitteesta tontinluovutusehdoissa


Taiteilijapankki, taidepankki

Taiteilijapankki (tai taidepankki) tarkoittaa sähköistä alustaa, johon kiinnostuneet taiteilijat voivat jättää tietonsa tai portfolionsa tilaajan yhteydenottoa varten.

Taiteilijapankkia ei voi käyttää luonnosten pyytämiseen taiteilijoilta kyseiseen suunnittelukohteeseen ilman erillistä luonnoskorvausta. Huomioithan myös, että kun kahdelta tai useammalta taiteilijalta pyydetään samanaikaisesti ehdotusta samasta kuvataiteellisesta suunnittelukohteesta, on kyse taidekilpailusta.

Kuvataiteilijoiden yhteystietoja löytyy Kuvataiteilijamatrikkelista. Muotoilijoiden ja taideteollisten taiteilijoiden yhteystietoja löytyy finnishdesigners.fi -palvelusta. Tutustu myös Taide rakentamisessa -taidepankkiin. 


Taidekilpailu, kuvataidekilpailu

Kun kahdelta tai useammalta taiteilijalta pyydetään samanaikaisesti ehdotusta samasta kuvataiteellisesta suunnittelukohteesta, on kyse taidekilpailusta.

Kuvataiteen alan kilpailut järjestetään yhteistyössä Suomen Taiteilijaseuran kanssa. Kilpailussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran kilpailusääntöjä, mikä on edellytys sille, että Suomen Taiteilijaseuran jäsenjärjestöjen (Muu ry, Suomen Kuvanveistäjäliitto, Suomen Taidegraafikot, Taidemaalariliitto, Valokuvataiteilijoiden liitto) jäsenet voivat ottaa osaa kilpailuun tai toimia sen palkintolautakunnan jäsenenä. Valtion taideteostoimikunnan järjestämissä kilpailuissa noudatetaan sen omia sääntöjä.

Kuvataidekilpailuiden järjestämisessä neuvontaa antaa Suomen Taiteilijaseuran kilpailuasiamies. Katso lisätietoa kilpailupalveluista ja kilpailusäännöistä.


Soveltava taide

Taidetta, joka palvelee myös käytännön tarkoituksia tai toimii osana muita aloja, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.


Väliaikainen teos

Taideteos, jota ei ole tarkoitettu pysyväksi. Väliaikainen teos voi liittyä esim. rakentamisvaiheen tai työmaan järjestelyiden esteettisemmäksi tekemiseen. Väliaikaisella julkisella teoksella voidaan juhlistaa esimerkiksi juhlavuotta, tapahtumaa, tai teos voi olla materiaaliensa tai ideansa vuoksi jo lähtökohtaisesti tarkoitettu muuttuvaksi tai katoavaksi.


Infrarakentaminen

Termillä tarkoitetaan infrastruktuurin, kuten esimerkiksi liikenneväylien, piharakenteiden ja kunnallistekniikan rakentamista. Myös infrarakentamisessa voidaan käyttää prosenttiperiaatetta.