Kumpulan päiväkoti Isoniityn seinää koristaa sateenkaaren väreissä toteutetut jättimäiset värikynät.
Elina Autio: Sateenkaarikynä, 2022. Kuva: Sonja Hyytiäinen / HAM

Julkinentaide.fi-sivusto tarjoaa ajankohtaista tietoa julkisen taiteen hankkeista ja toteuttamisen tavoista taiteilijoille, taiteen tilaajille, rakennuttajille sekä muille julkisen taiteen kentällä toimiville ammattilaisille.

Sivustoa ylläpitää Suomen Taiteilijaseura yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen, Ornamon, Suomen Kuvanveistäjäliiton, Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfon, Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn ja Arkkitehtitoimistojen liitto ATL:n kanssa.

 

Kilpailut

Jaamme sivustolla tietoa julkisen taiteen avoimista kilpailuista ja hauista, jotka noudattavat Suomen Taiteilijaseuran, Valtion taideteostoimikunnan, Ornamon tai SAFAn kilpailusääntöjä tai -ohjeistuksia.

Lue lisää kuvataidekilpailuiden kilpailupalveluista täällä. Kilpailusäännöt tarjoavat joustavan pohjan erilaisille ja eri kokoisille taidekilpailuille, ja kilpailuohjelmien hyväksymisessä otetaan huomioon tilaajan tarpeet. Kilpailutapoja on erilaisia: avointen kilpailuiden ja kutsukilpailuiden lisäksi taidekilpailun voi järjestää rinnakkaisena luonnostilauksena tai portfoliohaulla.

Julkaisemme myös kansainvälisten kilpailujen ilmoituksia, jos suomalaiset taiteilijat voivat osallistua kilpailuun. Lue lisää.


Suomen Taiteilijaseura

Suomen Taiteilijaseura on kuvataiteen vaikuttaja- ja asiantuntijaorganisaatio, joka neuvoo sekä taiteilijoita että taiteen tilaajia julkisen taiteen toteuttamisessa. Suomen Taiteilijaseuran kilpailusäännöt ja ohjeistukset tarjoavat joustavan pohjan erilaisille taidekilpailuille. Taiteilijaseuran kilpailuasiamies neuvoo tilaajia julkisen taiteen hankkeissa ja taidekilpailun järjestämisessä. Nimitämme myös taiteilijajäseniä taidekilpailujen tuomaristoihin ja palkintolautakuntiin.


Taiteen edistämiskeskus

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on Opetus-ja kulttuuriministeriön alainen virasto, joka toimii valtakunnallisesti taiteen ja taiteilijoiden aseman edistämiseksi. Virasto jakaa rahoitusta taiteen vapaalle kentälle sekä tuottaa tietoa ja palveluita alan kehittämiseksi. Julkisen taiteen asiantuntijapalvelut tarjoaa apua uusien taidehankkeiden käynnistämiseen, rakentaa verkostoja alan toimijoiden välillä sekä kokoaa tietoa alan parhaista käytännöistä.


Ornamo

Ornamo on muotoilualan asiantuntijajärjestö, joka kehittää muotoilijan ammattia ja vaikuttaa muotoilun asemaan yhteiskunnassa. Jäsenemme työskentelevät rakennetun ympäristön parissa muun muassa taiteilijoina, sisustusarkkitehteina, palvelumuotoilijoina ja muissa luovan suunnittelun tehtävissä. Juurrutamme julkista taidetta ja muotoilua suomalaiseen rakentamiseen monissa hankkeissa ja verkostoissa, kuten ROTI-järjestelmän kumppanina.


Suomen Kuvanveistäjäliitto

Suomen Kuvanveistäjäliitto on vuonna 1910 perustettu suomalaisten ammattikuvanveistäjien valtakunnallinen järjestö. Kuvanveistäjäliiton julkisen taiteen asiantuntijapalvelu neuvoo julkiseen taiteeseen, kuten hankintaan, materiaaleihin, tekniikoihin, sopimuksiin ja kuratointiin liittyvissä kysymyksissä, huomioiden kuvanveiston eri osa-alueet muotokuva- ja hautaveistoksista suuriin julkisiin teoksiin. Isot veistokset -hankintapalvelun kautta on mahdollista vuokrata tai ostaa valmis teos julkiseen tilaan joko tilapäiseen käyttöön tai pysyvästi


Archinfo

Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo tekee suomalaista arkkitehtuuria näkyväksi ja tunnetuksi kotimaassa ja maailmalla. Se toimii ketteränä yhteistyö- ja välittäjäorganisaationa arkkitehtuurin kentällä. Toiminnallaan tiedotuskeskus lisää arkkitehtuurin yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Archinfo on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön tukemasta kahdeksasta taiteen alan tiedotuskeskuksesta. Archinfo oli yksi Prosentti taiteelle -hankkeen (2014–2015) suunnittelusta ja toimeenpanosta vastanneista tahoista.


SAFA

Suomen Arkkitehtiliitto ry. SAFA on arkkitehtien ammatillinen ja aatteellinen yhteisö, joka toimii arkkitehtuurin ja laadukkaan elinympäristön puolesta.


Arkkitehtitoimistojen liitto ATL

Arkkitehtitoimistojen liitto edistää hyvää, kestävää ja laadukasta arvoa luovaa suunnittelua, edustaa suomalaisia arkkitehtitoimistoja sekä auttaa luomaan edellytyksiä kansainväliselle menestykselle.