Pienistä muovi- ja metalliesineistä koostuva, katosta riippuva sydän Kuopion Lumit-lukion aulassa.
Hanna Vihriälä: Sydän, 2022. Kuva: Vicente Serra / Kuopion Taidemuseo

Ornamon vuosina 2018–2020 toteuttamassa Taide käyttöön – Ratkaisumalleja taiteen yhdistämiseksi rakentamiseen -hankkeessa kehitettiin kuntien, kaavoittajien ja rakentamisen alan yritysten tarpeisiin palveluja ja työkaluja, jotka helpottavat luovan suunnittelun hankintaa ja käyttöönottoa. Hankkeessa tuotetut materiaalit löytyvät jatkossa Julkinen taide -sivustolta.

Rakennetaan yhdessä -esite

Kaupunkiympäristöllä on suuri vaikutus ihmisten terveyteen, arjen sujumiseen ja viihtymiseen sekä tunnistettavuuteen. Rakennetaan yhdessä -esite on visuaalinen julkaisu suunnittelusta, sen mahdollisuuksista ja vaikutuksista kaupunkiympäristöön sekä taiteen ja muotoilun hankinnasta ja etenemisestä kunnissa. Tutustu ja ota opas käyttöösi. Sen avulla voit kertoa taiteesta ja muotoilusta myös muille.

 

Matkalla julkisen taiteen asiantuntijaksi -työkirja

Matkalla julkisen taiteen asiantuntijaksi -työkirja on työkalu kaikille, jotka haluavat kehittää luovan alan palveluliiketoimintaa. Työkirja soveltuu hyvin rakentamisen ja taiteen yhdistämisestä kiinnostuneille luovien alojen toimiville. Työkirja ohjaa tunnistaman omia vahvuuksia, tilaisuuksia tarjota palveluja sekä tarpeellisia verkostoja.

Matkalla julkisen taiteen asiantuntijaksi -työkirja pohjautuu keväällä 2020 Haaga Helia ammattikorkeakoulun järjestämään Taide käyttöön - taidekonsultoinnin valmennukseen. Valmennuksen pilotoi yliopettaja Hanna Rajalahti. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa.

Työkirjan tueksi on tuotettu myös videosarja Ratkaisumalleja julkisen taiteen asiantuntijan työhön. Tutustu videoihin Youtubessa.

 

Selvitys: Julkinen taide aluerakentamisessa ja -kehittämisessä

Tutkijoiden Sari Karttusen ja Oona Myllyntauksen tekemä selvitys Julkinen taide aluerakentamisessa ja -kehittämisessä: Taloudellisen arvon tunnistaminen ja arviointimenetelmät tuo uutta tietoa julkisen taiteen talousvaikutuksista kiinteistö- ja rakentamisalalle sekä luovalle alalle. Kartoitus on kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen syyskuussa 2020 valmistunut julkaisu.

Julkisesta taiteesta on tullut 2000-luvulla kaupunkien ja asuinympäristöjen kehittämisen väline. Silti Suomessa taiteen talousvaikutuksia rakentamiseen ei tunneta vielä hyvin, sillä rakennusyhtiöissä taiteen käytön taloudellisten vaikutusten arviointia on pidetty vaikeana. Arviointimenetelmien kehittämiselle on nähty selvityksessä tarvetta.

Lue selvitys

 

Taide käyttöön -hanke

Taide käyttöön -hankkeen (2018–2020) tavoitteena on rakennetun ympäristön laadun parantaminen luovan suunnittelun avulla. Pyrkimyksenä on ollut laajentaa luovan suunnittelun käyttöä niin, että siitä tulee kiinteä osa rakennushankkeita. Hankkeessa oli mukana toimijoita tutkimuksen, taiteen, muotoilun, korkeakoulutuksen, rakentamisen ja kuntakehittämisen aloilta. Hankkeen päätoteuttaja on muotoilun asiantuntijajärjestö Ornamo ja kumppanit Frei Zimmer, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore, Rakennustietosäätiö RTS, Riihimäen kaupunki ja Taideyliopiston Seinäjoen yksikkö. Hanke toteutettiin Hämeen ELY-keskuksen myöntämän Euroopan sosiaalirahaston tuen avulla.