Kahdesta aaltoilevasta maantiesuojakaiteesta koostuvan teoksen muodoissa toistuvat tuntureiden ja laaksojen nousut ja laskut.
Nestori Syrjälä, Anssi Pulkkinen: Ylösalasalasylös, 2021. Kuva: Tomi Valo

Julkista taidetta hankitaan Suomessa yleensä käyttäen viittä erilaista tilaamisen tapaa: avoin kilpailu, kutsukilpailu, rinnakkainen luonnostilaus, portfoliohaku tai suora tilaus taiteilijalta. Tällä sivulla esitellään erilaiset taidekilpailujen ja taiteilijahakujen mallit sekä Suomen Taiteilijaseuran kilpailupalvelut.

 

Kilpailupalvelut

Suomen Taiteilijaseuran kilpailuasiantuntija neuvoo julkisen taiteen tilaajaa läpi hankintaprosessin aina sopivan kilpailumuodon tai tilausmallin löytämisestä taiteilijavalinnan tekemiseen ja siitä tiedottamiseen. Nimitämme myös taiteilijajäseniä taidekilpailujen tuomaristoihin ja palkintolautakuntiin.

Tarjoamme taiteen tilaajan käyttöön avoimen kilpailun ja kutsukilpailun säännöt, jotka tarjoavat joustavan pohjan erilaisille ja eri kokoisille taidekilpailuille. Lisäksi olemme laatineet rinnakkaisen luonnostilauksen ja portfoliohaun ohjeistukset tilaajien ja taiteilijoiden käyttöön.

Suomen Taiteilijaseuran kilpailusääntöjen ja ohjeistusten käyttäminen on osoitus taidehankkeen ammattimaisuudesta, korkeasta taiteellisesta laadusta sekä taiteilijoiden tasapuolisesta kohtelusta tilausprosesseissa.

Jaamme tällä sivustolla tietoa vain niistä kilpailuista ja hauista, jotka noudattavat Suomen Taiteilijaseuran, Valtion taideteostoimikunnan, Ornamon tai SAFAn kilpailusääntöjä tai -ohjeistuksia.

Avoin kilpailu

Avoimessa kilpailussa useammalta kuin yhdeltä taiteilijalta pyydetään samanaikaisesti ehdotus samasta kuvataiteellisesta suunnittelukohteesta, eikä osallistujien lukumäärää ole rajattu. 

Avoimen kilpailun järjestäminen on hyödyllistä silloin, kun taidehankintaa varten halutaan saada suuri määrä teosehdotuksia ja vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Avoimeen kilpailuun osallistutaan anonyymisti, joten taideteoksen toteuttajaksi voidaan löytää uusi ja yllättäväkin tekijä. Kilpailun avulla haetaan tuoreita näkemyksiä ja saadaan myönteistä näkyvyyttä sekä julkisuutta.

Avoimen kilpailun kilpailuaika on 4–12 kuukautta.

Kutsukilpailu

Kutsukilpailu poikkeaa avoimesta kilpailusta siten, että kilpailuun osallistuvat tietyt, tilaajan henkilökohtaisesti kutsumat taiteilijat. Kutsukilpailun etuna ovat avointa kilpailua pienemmät kustannukset, lyhyempi kilpailuaika ja mahdollisuus esitellä taidehanketta sekä teoksen sijoituspaikkaa kutsutuille taiteilijoille. Kutsukilpailu on käytännöllinen tapa hankkeissa, joissa kilpailun kohde on selkeä ja rajattu.

Ennen kutsukilpailun avaamista kilpailun järjestäjä valmistelee kilpailuohjelman, budjetin ja aikataulun sekä valitsee kutsuttavat taiteilijat ja pyytää heidän suostumuksensa kilpailuun.

Kutsukilpailun kilpailuaika on 2–4 kuukautta. 

Portfoliohaku

Julkisen taiteen portfoliohaku poikkeaa edellisistä siten, että portfoliohakua hyödyntämällä tilaaja löytää ammattikuvataiteilijan taidehankkeeseen. Portfoliohaun etuna on kevyempi hakuprosessi, sillä taiteilijoilta ei vaadita teosluonnoksia. Kynnys osallistua portfoliohakuun on matalampi ja samalla tilaaja saa tietoonsa laajemman taiteilijajoukon, josta valita tekijöitä. 

Portfoliohaussa kuvataiteilijat lähettävät ohjeiden mukaisen portfolion olemassa olevista työnäytteistään, joilla esittelevät osaamistaan. Portfoliohakuun tulee varata vähintään kolme viikkoa aikaa. Työryhmällä tai henkilöllä, joka vastaa portfolioiden perusteella tehtävästä taiteilijavalinnasta, tulee olla kuvataiteen ja julkisen taiteen asiantuntemusta.

Portfoliohaun jälkeen alkaa varsinainen teoksen suunnittelu. Hakua voi seurata joko suora teostilaus portfolion perusteella valitulta taiteilijalta, kutsukilpailu tai rinnakkainen luonnostilaus. 

Rinnakkainen luonnostilaus

Rinnakkainen luonnostilaus on taiteen hankintamalli, jossa muutamalta ammattikuvataiteilijalta tilataan samanaikaisesti teosluonnos samasta kuvataiteellisesta suunnittelukohteesta. 

Hankintamallina rinnakkainen luonnostilaus pohjaa vuoropuheluun tilaajan ja taiteilijan välillä. Tarkoituksena on tuottaa kiinnostava luonnos, jonka pohjalta tilataan teos. Luonnosprosessin aikana taiteilija voi halutessaan keskustella ideoistaan tilaajatahon, taidetyöryhmän tai nimettyjen asiantuntijoiden kanssa. Rinnakkaista luonnostilausta käytettäessä on suositeltavaa hyödyntää julkisen taiteen hankkeisiin erikoistuneiden asiantuntijoiden ja taidekoordinaattoreiden osaamista. 

Luonnosvaiheen pituus on 2–4 kuukautta, minkä aikana osallistuvat taiteilijat tapaavat taidetyöryhmää tai sen nimittämiä edustajia. Järjestäjälle rinnakkaisen luonnostilauksen suurimpia kuluja ovat taiteilijoille maksettavat luonnospalkkiot ja taidetyöryhmän taiteilijajäsenille maksettavat palkkiot.

Suora tilaus

Julkisen taiteen teos on myös mahdollista tilata suoraan sopivalta taiteilijalta. Tilaaminen suoraan taiteilijalta tulee kysymykseen esimerkiksi silloin, kun tilaajalla on taideteoksen luonteesta ja tyylistä selvä mielikuva, ja taiteilijan valinnasta yksimielisyys. Suorahankinta on myös edullinen ja nopea taidehankinnan muoto. 

Taideteoksen tilaaja voi ennen lopullisen päätöksen tekemistä pyytää valitsemaltaan taiteilijalta luonnoksen. Luonnoksen tekemisestä maksetaan taiteilijalle aina erikseen sovittava palkkio. Tällöin kannattaa huomioida, että kun teos tilataan suorahankintana, on luonnosten pyytäminen useammalta kuin yhdeltä taiteilijalta poissuljettu.

Silloin, kun teos tilataan suoraan taiteilijalta, tulee taiteilijan kanssa laatia luonnos- ja tilaussopimus. Suomen Taiteilijaseuran mallisopimusta voi käyttää pohjana sopimusta laadittaessa.

Taiteilijavalinnan tukena tilaajan kannattaa tutustua esimerkiksi taiteilijoiden verkkosivuihin, Kuvataiteilijamatrikkeliin, Taide rakentamisessa -taidepankkiin sekä Suomen Taiteilijaseuran jäsenliittojen (Muu ry, Suomen Kuvanveistäjäliitto, Suomen Taidegraafikot, Taidemaalariliitto ja Valokuvataiteilijoiden liitto) toimintaan.