Tapiolan pyöräparkkiin levittäytyvät värikkäät kuvat ja hahmot ovat suurennoksia Seela Petran piirroksista.
Seela Petra: Sinä Päivänä, 2019. Kuva: Ella Tommila / EMMA

Taiteilijan tulee yleensä laatia huoltokirja julkiselle taideteokselle. Sen avulla taiteilija varmistaa, että teoksesta pidetään hyvää huolta.

Julkisen taiteen tilausteoksen sopimukseen sisältyy usein maininta huoltokirjan, -ohjeen tai -selvityksen toimittamisesta tulevalle taideteoksen omistajalle. Huoltokirjalla tarkoitetaan dokumenttia, jossa taiteilija ohjeistaa mahdollisimman tarkasti teoksensa materiaalit sekä sen, minkälaista huoltoa teos tarvitsee. Ohjeistuksen laatiminen edesauttaa sitä, että teoksesta pidetään huolta asianmukaisesti ja taidemuodon erityispiirteiden vaatimalla tavalla. Huoltokirja luovutetaan tilaajalle ja huollosta vastaavalle taholle viimeistään teoksen luovutuksen yhteydessä.

Huoltokirjan sisältö riippuu itse teoksesta: materiaaleista, koosta, elinkaaresta sekä sijainnista. Huomioitavia seikkoja huoltokirjaa laadittaessa:


Teoksen ja sen osien kuvaus

 • taiteilijan nimi ja yhteystiedot
 • yleisluonnehdinta ja kuvaus teoksesta
 • teoksen osoite ja tarkka sijainti kohteessa
 • valokuvia teoksesta alkuperäisasussa: Sovi valokuvista tilaajan kanssa – myös tilaaja voi vastata valokuvauksesta, jos teos talletetaan esimerkiksi taidemuseon kokoelmaan.


Teoksen materiaalit ja valmistustapa

 • käytetyt materiaalit mahdollisimman tarkasti selitettyinä
 • materiaalien toimittajat ja mahdolliset alihankkijat
 • maalien värikoodit, valaistuksen valovoima
 • teoksen kiinnitystapa
 • valokuvia teoksen kiinnityksestä ja muista työvaiheista selityksineen


Teoksen elinkaari

 • mikä on luonnollista kulumista / teoksen elämistä (esim. metallien patinoituminen) ja mikä ei


Ohjeet teoksen hoitoon ja huoltoon

 • teoksen huollon, ylläpidon ja puhtaanapidon tavat ja aikaväli
 • teokseen liittyvän tekniikan ohjeistaminen


Mikäli teos rikkoontuu tai vahingoittuu

 • tieto siitä, kehen otetaan yhteyttä kun vahinko havaitaan
 • mahdollisten varaosien valmistamisohjeet ja -paikat
 • mahdolliset digitaaliset mallit, jos teos on valmistettu niiden pohjalta


Huolehdi siitä, että tiedot päätyvät teoksen huollosta vastaavan tahon arkistoon.