Prosenttiperiaatteen käsikirjan kansikuva, jossa julkinen taideteos.

Prosenttiperiaatteen käsikirja tarjoaa ajankohtaisen katsauksen julkisen taiteen tilaamisen, rahoittamisen ja toteuttamisen malleista Suomessa.

Julkisen taiteen suosio on kasvanut nopeasti 2010-luvulla. Kaupungeissa ja kunnissa on viime vuosina kehittynyt nopeasti uusia taiteen ja rakentamisen yhdistäviä toimintamalleja. Viime vuosina taiteen tilaamisen ja rahoittamisen tavat sekä esimerkiksi alan käsitteistö ovat kehittyneet, ammattimaistuneet ja monipuolistuneet.

Prosenttiperiaatteen käsikirja on osoittautunut tärkeäksi julkisen taiteen perusteokseksi, jonka sisältöjä hyödyntävät niin taiteilijat, taiteen tilaajat, rakennuttajat kuin muutkin julkisen taiteen parissa toimivat tahot.

Prosenttiperiaatteen käsikirja on käytännöllinen opas, joka auttaa toteuttamaan taidehankkeita rakennetussa ympäristössä, kuten esimerkiksi asuinalueilla, kouluissa ja julkisilla paikoilla. Prosenttiperiaatteen käsikirja taiteen tilaajalle esittelee yleisimmät Suomessa käytössä olevat taiteen rahoittamisen mallit ja taiteen tilaamisen tavat. Julkaisu antaa käytännöllisiä neuvoja kaikille, jotka ovat kiinnostuneita toteuttamaan taidetta rakennettuun ympäristöön.

Prosenttiperiaatteen käsikirja taiteilijalle on käytännöllinen opas kuvataiteilijalle ja muotoilijalle, joka haluaa tehdä julkisia taideteoksia. Käsikirjassa käsitellään johdonmukaisesti koko prosessi taiteen liittämisestä rakentamiseen taidehankkeen sopimuksen tekemisestä rakennustyömaalla toimimiseen ja lopulta taideteoksen ylläpitoon koko sen elinkaaren ajan.