Prosenttiperiaatteen käsikirjan kansikuva, jossa julkinen taideteos.

Handboken om enprocentsprincipen erbjuder en aktuell översikt över modellerna för beställning, finansiering och genomförande av offentlig konst i Finland.

Den offentliga konstens popularitet har ökat snabbt under 2010-talet. Under de senaste åren har nya verksamhetsmodeller som binder samman konst och byggande utvecklats i snabb takt i städer och kommuner. Metoderna för att beställa och finansiera konst och till exempel begreppen i branschen har blivit mer professionaliserade och mångsidigare under de senaste åren.

Handboken om enprocentsprincipen har visat sig vara en viktig grundläggande handbok inom den offentliga konsten. Den används av konstnärer, beställare av konst, byggherrar och andra instanser som verkar inom offentlig konst.

Handboken om enprocentsprincipen är en praktisk handbok som hjälper alla aktörer att genomföra konstprojekt i bebyggda miljöer, till exempel på bostadsområden, i skolor och på offentliga platser. Handboken om enprocentsprincipen för beställare av konst presenterar de vanligaste modellerna för finansiering av konst och metoderna för beställning av konst som används i Finland. Publikationen ger praktiska råd till alla som är intresserade av att arbeta för att introducera konst i den bebyggda miljön.

Handboken om enprocentsprincipen för konstnärer är en praktisk handbok för bildkonstnärer och formgivare som vill skapa offentliga konstverk. Handboken beskriver systematiskt hela processen från anknytningen av konsten till byggprojektet, ingåendet av avtal, arbetet på byggarbetsplatsen och underhållet av konstverket under hela dess livscykel.