Kumpulan päiväkoti Isoniityn seinää koristaa sateenkaaren väreissä toteutetut jättimäiset värikynät.
Elina Autio: Sateenkaarikynä, 2022. Foto: Sonja Hyytiäinen / HAM

Webbplatsen Julkinentaide.fi innehåller aktuell information om offentliga konstprojekt och om olika metoder för genomförandet av offentliga konstverk. Informationen är avsedd för konstnärer, beställare av konst, byggherrar och andra professionella som verkar inom offentlig konst.

Webbplatsen administreras av Konstnärsgillet i Finland, i samarbete med Centret för konstfrämjande, Ornamo, Finska Skulptörförbundet, Archinfo, Finlands arkitektförbund (SAFA) och Arkitektbyråernas förbund (ATL).

Tävlingar

På webbplatsen delar vi information om öppna tävlingar och utlysningar inom offentlig konst som följer reglerna eller anvisningarna från Konstnärsgillet i Finland, Statens konstverkskommission, Ornamo eller SAFA. 

Läs mer om tävlingstjänsterna för bildkonsttävlingar här. Tävlingsreglerna ger en flexibel grund för att ordna konsttävlingar av olika slag och storlek. När tävlingsprogram godkänns, tas hänsyn till beställarens behov. Det finns olika sätt att ordna tävlingar: förutom i form av öppna tävlingar och inbjudningstävlingar kan en konsttävling ordnas som en beställning av parallella skisser eller som en portfolioansökan.

Vi publicerar också kungörelser om internationella tävlingar, i det fall att konstnärer från Finland kan delta i dem. Läs mer.
 

Konstnärsgillet i Finland

Konstnärsgillet i Finland är en påverkar- och sakkunnigorganisation inom bildkonsten. Vi ger stöd till både konstnärer och konstbeställare i anslutning till genomförandet av offentlig konst. Konstnärsgillets tävlingsregler och anvisningar utgör en flexibel grund för att ordna konsttävlingar av olika slag. Konstnärsförbundets tävlingsombud ger råd till beställare om offentliga konstprojekt och anordnandet av konsttävlingar. Vi ansvarar också för att utse konstnärsmedlemmar till juryer och prisnämnder i konsttävlingar.

Centret för konstfrämjande

Centret för konstfrämjande (Taike) är ett nationellt expert- och tjänsteämbetsverk för främjande av konst. Centret verkar under undervisnings- och kulturministeriet. Taike delar ut finansiering till det fria konstfältet samt producerar information och tjänster i syfte att utveckla branschen. Sakkunnigtjänsterna inom offentlig konst erbjuder hjälp när det gäller att starta nya konstprojekt och bygga nätverk för aktörer i branschen. Tjänsterna sammanställer också information om bästa praxis i området.

Ornamo

Ornamo är en nationell expertorganisation som utvecklar designeryrket och påverkar formgivningens status i samhället. Ornamos medlemmar arbetar med den byggda miljön bland annat som konstnärer, inredningsarkitekter, servicedesigner och andra uppgifter inom kreativ design. Vi etablerar offentlig konst och design i byggbranschen i Finland i många projekt och nätverk, bland annat som partner i systemet ROTI.

Finska Skulptörförbundet

Finska Skulptörförbundet är en nationell organisation för finska professionella skulptörer som grundades 1910. Skulptörförbundets sakkunnigtjänst för offentlig konst råd i ärenden som gäller offentlig konst, t.ex. upphandling och förvärv, material, tekniker, avtal och kuratering. Verksamheten omfattar alla delområden inom skulpturområdet från porträttskulpturer och gravmonument till stora offentliga konstverk. Genom upphandlingstjänsten för stora skulpturer är det möjligt att hyra eller köpa ett färdigt verk till ett offentligt rum, antingen för tillfällig eller permanent användning.

Archinfo

Informationscentret för arkitektur Archinfo gör arkitektur från Finland synlig och känd i både hemlandet och utomlands. Centret fungerar som en smidig samarbets- och förmedlingsorganisation i arkitekturområdet. Genom sin verksamhet ökar informationscentret arkitekturens genomslag i samhället. Archinfo är ett av de åtta informationscenter för konst som undervisnings- och kulturministeriet stöder. Archinfo var en av de organisationer som ansvarade för planeringen och genomförandet av projektet En procent till konsten (2014–2015).

SAFA

Finlands Arkitektförbund rf. SAFA är ett fackligt och ideellt samfund som arbetar aktivt för att främja arkitektur och en högklassig livsmiljö.

Arkkitektbyråernas förbund ATL

Arkitektbyråernas förbund främjar god, hållbar och högklassig design som skapar värde, representerar arkitektbyråerna i Finland och bidrar till att skapa förutsättningar för internationell framgång.