Upphandlingen av sakkunnigtjänster inom offentlig konst har ökat under de senaste åren, samtidigt som det blivit allt vanligare med offentlig konst i anslutning till olika typer av bygg- och infrastrukturprojekt. På den här sidan kan du läsa mer om upphandling av sakkunnigtjänster som anknyter till offentlig konst.

Beställ skickligt: anvisning för upphandling av sakkunnigtjänster inom offentlig konst, på finska

Upphandlingen av sakkunnigtjänster inom offentlig konst, till exempel uppgörandet av konstplaner, har ökat under de senaste åren. Samtidigt har det blivit allt vanligare med offentlig konst och enprocentsprincipen i anslutning till olika typer av bygg- och infrastrukturprojekt.
Upphandlingen av sakkunnigtjänster inom offentlig konst är jämförbar med upphandling av alla andra sakkunnigtjänster. Upphandlingen ska konkurrensutsättas i enlighet med upphandlingslagarna. I upphandlingsanvisningen finns råd om hur det är bra att genomföra en konkurrensutsättning, vilka krav som kan ställas på anbudsgivare och på vilket sätt eller efter vilka kriterier referenser ska genomföras.

Anvisningarna har utarbetats av Frei Zimmer Oy, som är ett konsultföretag inom offentlig konst med säte i Tammerfors. Anvisningarna har tagits fram i samarbete med sakkunniga inom offentlig konst, beställare, aktörer i projektet Taide käyttöön och experter på offentlig upphandling.

Anvisningarna färdigställdes i september 2020 och de uppdateras i takt med att lagstiftning, rättspraxis och myndighetsanvisningar förändras.

Tyvärr är anvisningarna tills vidare endast tillgängliga på finska.