Det finns möjligheter att jobba med offentlig konst också utomlands. Enprocentsprincipen är vanlig också på andra håll i Europa. På den här sidan hittar du information om organisationer för offentlig konst i närliggande länder, om deras öppna konstnärsbanker och om webbplatser där utlysningar som gäller offentlig konst publiceras.

Observera att det inte är möjligt att i detalj kontrollera villkoren för alla internationella utlysningar samt att nivån på arvodena varierar. Konstnärsgillet i Finland (Suomen Taiteilijaseura) granskar och godkänner endast de tävlingar i offentlig konst som genomförs i Finland (Ornamo och SAFA i fråga om design och arkitektur). Tävlingsvillkoren kan jämföras till exempel med avtalsmallar.
 

Sverige

Den offentliga förvaltningen i Sverige består av tre nivåer: kommun, landsting, stat. Alla dessa tre förvaltningsnivåer beställer också offentlig konst. I en fastighet som byggs i Stockholm kan alltså beroende på byggherren antingen Stockholms stad, Region Stockholm (landstinget) eller staten beställa konst.

Den avgiftsbelagda tjänsten Konstpool samlar utlysningar från hela Sverige. 

Städer

Många svenska städer tillämpar enprocentsprincipen. Aktörer inom den offentliga konsten i de största städerna är till exempel:

Stockholm konst
Utlysningar kan du se här
Prenumerera på nyhetsbrevet

Göteborg konst
Open calls

Malmö konst
Open calls

Offentlig konst i Uppsala
Registrera dig i konstnärsbanken
 

Landstingen (län)

Det finns sammanlagt 21 landsting eller motsvarande regionala enheter. Landstingen beställer konst till exempel till sjukhus och kollektivtrafikprojekt. Information om projekt inom offentlig konst finns på landstingens webbplatser.

Region Stockholm 
Utlysningar i Region Stockholm
 

Staten

Statens Konstråd ansvarar för beställningar av offentlig konst till statsförvaltningens fastigheter och miljöer i Sverige. Sverige tillämpar enprocentsprincipen i statliga byggprojekt.

Statens Konstråds utlysningar och konsttävlingar
  
 

Norge

Den norska staten tillämpar enprocentsprincipen, och KORO ansvarar för kommissionen för offentlig konst.

KOROs uppdrag finns på denna webbplats.

 

Tyskland

I Tyskland följer de flesta större städer enprocentsprincipen, eller så har de ett annat program som kallas Kunst im öffentlichen Raum.

Staden Berlin informerar till exempel om ansökningar till och tävlingar i offentlig konst (Kunst am Bau).


Frankrike

Frankrike har sedan 1950-talet tillämpat ”1% artistique”, dvs. enprocentsprincipen vid statligt byggande. Utlysningar publiceras på det franska kulturministeriets webbplats. På webbplatsen finns också en guide om franska projekt som omfattas av enprocentsprincipen.