Tapiolan pyöräparkkiin levittäytyvät värikkäät kuvat ja hahmot ovat suurennoksia Seela Petran piirroksista.
Seela Petra: Sinä Päivänä, 2019. Foto: Ella Tommila / EMMA

Konstnären ska i allmänhet ska i regel upprätta en servicehandbok för ett offentligt konstverk. Med den säkerställer konstnären att konstverkets ägare kan ta väl hand om konstverket.

I avtal om ett beställt offentligt konstverk ingår ofta som villkor att konstverkets kommande ägare ges en servicehandbok, -anvisning eller -redogörelse. En servicehandbok är ett dokument där konstnären så noggrant som möjligt specificerar de material som använts i konstverket och vilken typ av underhåll konstverket kräver. Dessa anvisningar bidrar till att säkerställa att konstverket underhålls på ett adekvat sätt och i enlighet med den aktuella konstformens särdrag. Servicehandboken överlämnas till beställaren och till den instans som ansvarar för underhållet senast när konstverket överlåts.

Innehållet i servicehandboken beror på själva arbetet: materialen, storleken, livscykeln och platsen. Punkter som ska tas upp i servicehandboken:

Beskrivning av konstverket och dess delar

 • konstnärens namn och kontaktinformation
 • allmän karaktärisering och beskrivning av konstverket
 • konstverkets adress och exakta placering i objektet
 • fotografier av verket i dess ursprungliga utförande: Kom överens om fotografierna med beställaren – beställaren kan också ansvara för fotograferingen om konstverket till exempel ska deponeras i samlingarna på ett konstmuseum.

Konstverkets material och produktionsmetod

 • en så ingående förklaring av de använda materialen som möjligt
 • materialleverantörer och eventuella underleverantörer
 • färgernas färgkoder, belysningens ljusstyrka
 • konstverkets monteringssätt
 • fotografier av monteringen av konstverket och andra arbetsmoment med förklaringar

Konstverkets livscykel

 • vad som är naturligt slitage/naturliga förändringar i konstverket (t.ex. patinering av metaller) och vad som inte är det

Instruktioner för skötsel och underhåll av konstverket

 • metoder och frekvens för underhåll, skötsel och rengöring av konstverket
 • instruktioner som gäller teknik som finns i konstverket

Om konstverket blir trasigt eller skadat

 • information om vem som ska kontaktas när skador upptäcks
 • instruktioner och platser för tillverkning av eventuella reservdelar
 • alla digitala modeller, om konstverket tillverkats utifrån sådana modeller

Se till att informationen sparas i arkivet hos den instans som ansvarar för underhållet av arbetet.