Webbplatsen Offentligkonst.fi innehåller aktuell information om offentliga konstprojekt och om olika metoder för genomförandet av offentliga konstverk i Finland. Informationen är avsedd för beställare av konst, byggherrar, konstnärer och andra professionella som verkar inom offentlig konst. Webbplatsen sammanför aktörer inom konst, design, arkitektur och byggindustri.

Kalender

Kalendern för offentlig konst erbjuder samlad information om pågående konsttävlingar och ansökningsförfaranden för konstnärer. Här finns också information om föredrag, utbildningar och andra evenemang som gäller offentlig konst.

Handboken om enprocentsprincipen erbjuder en aktuell översikt över modellerna för beställning, finansiering och genomförande av offentlig konst i Finland. Handboken har utkommit i separata versioner för beställare av konst och för konstnärer.

Ta del av Handbok om enprocentsprincipen