Uutiset31.1.2024

På webbplatsen kommer också mer än tidigare att informera om internationella tävlingar och arbetsmöjligheter för dem som skapar offentlig konst.

 

Tillgängligheten på webbplatsen Offentligkonst.fi förbättras när webbplatsen nu också finns utöver på finska också på svenska och engelska. Samtidigt fick webbplatsen de nya parallella adresserna offentligkonst.fi och publicart.fi som styr till webbplatsen.

Språkversionerna förbättrar webbplatsens tillgänglighet, eftersom information om offentlig konst blir allt bättre tillgänglig för både svenskspråkiga finländare och det alltmer internationella konstfältet i Finland. Redan tidigare har det funnits en svensk och engelsk version av Prosenttiperiaatteen käsikirja som på svenska heter Handbok om enprocentsprincipen, men webbplatsens informationsutbud är ännu mer omfattande än handboken.

Meddelanden om tävlingar och evenemang kommuniceras i fortsättningen på de språk som arrangören av tävlingen eller evenemanget har publicerat annonsen på. Om det endast finns en beskrivning av tävlingen på finska, nämns tävlingen endast på den finskspråkiga sidan.

I fortsättningen visas mer internationella perspektiv

Utöver språkversionerna har ett internationellt perspektiv lagts till på webbplatsen. Enprocentsprincipen är en vanlig praxis såväl i de övriga nordiska länderna som i europeiska länder och Nordamerika. För att lyfta fram dessa har man skapat en ny webbsida möjligheter att jobba utomlands.

Webbplatsen börjar mer systematiskt än tidigare informera inte bara om finländska konsttävlingar utan också om internationella tävlingar inom offentlig konst. De internationella tävlingarna har anges i kalendern med beteckningen ”internationell tävling”.

Vad anser du om reformen? Ge respons: hanna.hannus@artists.fi.