Pienistä muovi- ja metalliesineistä koostuva, katosta riippuva sydän Kuopion Lumit-lukion aulassa.
Hanna Vihriälä: Sydän, 2022. Foto: Vicente Serra / Kuopion Taidemuseo

Ornamo genomförde åren 2018–2020 ett projekt som utvecklade tjänster och verktyg som hjälper kommuner, planerare och byggföretag att kombinera konst och byggande samt upphandla och anlita kreativ planering (Taide käyttöön – Ratkaisumalleja taiteen yhdistämiseksi rakentamiseen). De material som togs fram i projektet kommer att finnas tillgängliga på webbplatsen för offentlig konst.

Tyvärr är materialet för närvarande endast tillgängligt på finska.

Broschyren Rakennetaan yhdessä

Stadsmiljön har stor betydelse för människornas hälsa, en smidig vardag och trivsel. Broschyren Rakennetaan yhdessä (Vi bygger tillsammans, på finska) är en visuell publikation om planering, dess potential och inverkan på stadsmiljön, samt om upphandling och genomförande av konst och design i kommuner. Ta del och dra nytta av guiden. Med hjälp av den kan du berätta om konst och design också för andra.

Arbetsboken Matkalla julkisen taiteen asiantuntijaksi 

Arbetsboken Matkalla julkisen taiteen asiantuntijaksi (Bli sakkunnig inom offentlig konst, på finska) är ett verktyg för alla som vill utveckla serviceaffärsverksamhet inom den kreativa branschen. Arbetsboken är lämpad för kreativa professionella som är intresserade av att kombinera byggande och konst. Handboken hjälper läsaren att identifiera sina egna styrkor, tillfällen att tillhandahålla tjänster och de nätverk som behövs i verksamheten. 
Arbetsboken bygger på en coachning inom konstkonsultverksamhet som ordnades på Haaga-Helia yrkeshögskola våren 2020. Utbildningen genomfördes av överlärare Hanna Rajalahti. Haaga-Helia yrkeshögskola utbildar experter inom affärslivet och servicebranscherna samt forskar kring och utvecklar kompetens och verksamhet inom dessa områden.

Arbetsboken har också kompletterats med en videoserie om lösningsmodeller som sakkunniga inom offentlig konst kan använda i sitt arbete (Ratkaisumalleja julkisen taiteen asiantuntijan työhön). Titta på videorna på YouTube.

Utredning: Offentlig konst i områdesbyggande och -utveckling

Forskarna Sari Karttunen och Oona Myllyntaus har gjort en studie om offentlig konst i områdesbyggande och -utveckling (Julkinen taide aluerakentamisessa ja -kehittämisessä: Taloudellisen arvon tunnistaminen ja arviointimenetelmät, på finska). Studien ger nya insikter om den offentliga konstens ekonomiska inverkan på fastighets- och byggbranschen och på den kreativa branschen. Kartläggningen publicerades av Kulturpolitiska forskningscentret Cupore i september 2020. 
På 2000-talet har offentlig konst blivit ett verktyg för att utveckla städer och livsmiljöer. I Finland är kunskaperna om konstens ekonomiska effekter på byggandet fortfarande begränsade eftersom byggföretagen har betraktat det som svårt att uppskatta de ekonomiska effekterna av användningen av konst. I studien observeras att det finns ett behov att utveckla utvärderingsmetoderna. 
Läs studien

Projektet Taide käyttöön

Projektet Taide käyttöön (2018–2020) syftade till att förbättra kvaliteten på den byggda miljön genom kreativ design. Syftet har varit att bredda användningen av kreativ design så att den blir en integrerad del av byggprojekt. I projektet medverkade aktörer inom forskning, konst, design, högskoleutbildning, byggnad och kommunutveckling. Projektets huvudsakliga genomförande partner var sakkunnigorganisationen inom design Ornamo och som partner medverkade Frei Zimmer, Haaga-Helia yrkeshögskola, Kulturpolitiska forskningscentret Cupore, Bygginformationsstiftelsen RTS, Riihimäki stad och Konstuniversitetets enhet i Seinäjoki. Projektet genomfördes med stöd från Europeiska socialfonden som NTM-centralen i Tavastland beviljat.