Uutiset25.3.2024
Anne Koskisen luonnonkivilohkareista koostuva veistos Tampereen tuomiokirkon edessä
Havainnekuva Anne Koskisen teoksesta

Kuvanveistäjä Anne Koskisen ehdotus ”Läpi harmaan kiven” valittiin Tampereen Tuomiokirkkopuiston lottien työtä kunnioittavaksi muistomerkiksi. Kahdesta luonnonkivilohkareesta koostuva teos yhdistää esittäviä ja symbolisia elementtejä, materiaalin merkityksiä sekä lottaliikkeen arvoja.

Tampereen kaupungin julkisen taiteen ohjausryhmä pyysi vuonna 2023 kolmelta suomalaiselta naistaiteilijalta rinnakkaiset luonnokset lottien työtä kunnioittavasta julkisesta taideteoksesta. Teoksen teeman tuli pikkulottien kultaisen säännön mukaisesti olla ”kunnioita mennyttä, usko tulevaisuuteen”. Tavoitteena oli hankkia taiteellisesti korkeatasoinen ja arvokkaaseen ympäristöön soveltuva taideteos, joka linkittyy lottaperinteeseen ja naisten panokseen maanpuolustuksessa sekä itsenäisen Suomen rakentamisessa.

Anne Koskisen voittoisa teosehdotus koostuu kahdesta jääkauden muovaamasta luonnonkivilohkareesta sekä suurempaan kiveen veistettävistä pikkulotan ja lotan puvuista, Suomen kansalliskukka kielosta sekä vuosiluvuista 1921–1944. Teoksessa on myös paikka kynttilälle. 

Koskinen kertoo ehdotusta laatiessaan pohtineensa erityisesti muistamiskulttuuria ja erilaisia muistoja – niin hyväksyttyjä, vaiettuja ja vaiennettuja kuin epätarkkoja, hämärtyneitä ja sumeitakin. 

”Kivikuvanveistossa, jonka materiaalina käytän kotimaisia luonnonkivilohkareita kalliosta louhitun tai pitkältä kuljetetun kiven sijaan, minua kiehtovat erityisesti ajatukset ylisukupolvisesta kommunikaatiosta, kanssaolemisesta ja vastuullisuudesta. Kielentutkijana ja estetiikan väitöskirjatutkijana olen kiinnostunut myös kuvien ja sanojen yhteydestä, esimerkkinä sanonta ’läpi harmaan kiven’.”

Valintatyöryhmä arvosti teoksen korkeaa taiteellista laatua sekä luonnonmuotoja, esittäviä elementtejä ja materiaalin merkityksiä yhdistävää muotokieltä. Myös teoksen hienovarainen, lähestyttävä sekä lottaperinnettä arvostava symboliikka keräsi työryhmältä kiitosta. Valintatyöryhmä koostui muun muassa Tampereen taidemuseon, Suomen taiteilijaseuran sekä Lotta Svärd Säätiön edustajista.

Muistomerkin taustalla on Pirkanmaan lottaperinne ry:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikmanin tekemä valtuustoaloite, jonka allekirjoitti enemmistö Tampereen kaupunginvaltuutetuista. 

”Lottien panos on ollut mittaamattoman arvokas itsenäisen Suomen rakentamisessa ja puolustamisessa – siinä työssä, jonka ansiosta saamme elää vapaassa ja monella mittarilla maailman parhaassa maassa. Lotat ansaitsevat suuren kiitoksen ja vahvan arvostuksen muiden sotiemme veteraanien joukossa. Teos osoittaa kunnioitusta lottien ja Suomen naisten tekemälle työlle ja vaalii lottien ajankohtaista ja samalla ylisukupolvista perintöä”, kertoo kansanedustaja Sofia Vikman.

Hankkeen rahoitus koostuu Tampereen kaupungin rahoituksen lisäksi Pirkanmaan Lottaperinteen keräämästä 85 000 eurosta, merkittävimpinä tukijoina Maanpuolustuksen kannatussäätiö ja Lotta Svärd Säätiö. Teoksen paljastus keväällä 2025 ajoittuu Veteraaniperinne-teemavuoteen.