Uutiset14.2.2022
Anssi Kasitonni, Jasmin Anoschkin, Tapio Haapala ja Timo Wright
Anssi Kasitonni, Jasmin Anoschkin, Tapio Haapala ja Timo Wright valittiin visioimaan Aviapoliksen taidetta

Aviapoliksen suuralueelle etsittiin portfoliohaulla ennakkoluulottomia taiteilijoita visioimaan sitä, mitä taide voisi alueella tulevaisuudessa olla.

Vantaan Aviapoliksen suuralueelle Veromieheen laaditaan taiteen yleissuunnitelma, joka tulee määrittelemään alueen taiteen suuntalinjoja. Joulukuussa suunnitelman pilottihankkeeseen etsittiin portfoliohaulla ennakkoluulottomia taiteilijoita visioimaan sitä, mitä taide voisi Veromiehen alueella tulevaisuudessa olla. Taiteilijavalinnat on nyt tehty.  

Hakuun osallistui 58 erittäin korkeatasoista taiteilijaa monipuolisilla taustoilla ja osaamisalueilla. Hakijoiden monimuotoisuus ja taso tekivät valintaraatiin niin suuren vaikutuksen, että valittavien taiteilijoiden määrä päätettiin nostaa kolmesta neljään. 

Taiteilijavalinnat teki Aviapoliksen suuralueen taiteenhankintatyöryhmä, joka ohjaa alueen taiteen suunnittelua.


Valitut taiteilijat perusteluineen: 

Jasmin Anoschkin: Värikäs, omintakeinen ja positiivinen taiteilija, jonka menetelmiin kuuluu puuveistosten ja keramiikan lisäksi myös piirustus-, maalaus- ja videotaide. Hänen teoksensa levittävät ympärilleen elämän iloa ja energiaa. 

Tapio Haapala: kuvanveistäjä, jonka vahvasti ympäristöä huomioon ottava työskentelytapa kiinnittää teokset kiinteästi osaksi sijoituspaikkaansa. Hän painottaa työskentelyssään prosessin ja yhteistyön merkitystä osana teosten muotoutumista kohti lopullista muotoaan. 

Anssi Kasitonni: taiteilija, joka irtautuu taiteen kentän valtavirrasta omaperäisellä ilmaisullaan, jossa alakulttuurista ja populäärikulttuurista tutut viitteet yhdistävät vakavia aiheita huumoriin. Hänen monipuolisilla tekniikoilla toteutetut teoksensa antavat katsojalle uusia näkökulmia aiheisiin ja haastavat kyseenalaistamaan totuttua.  

Timo Wright: Vahva kokemus yhteisöllisestä työskentelystä ja kiinnostus sen lisäämiseen taiteen keinoin, ovat kuin räätälöity Aviapoliksen tarpeisiin. Wright käsittelee mediataiteen ja installaatioiden keinoin yhteiskunnallisia ja inhimillisiä aiheita koskettavalla ja puhuttelevalla tavalla. 

Valitut taiteilijat ovat keskenään hyvin erilaisia sekä osaamiseltaan että lähestymistavoiltaan. Valintaryhmä on vakuuttunut, että heidän näkemyksensä ja visionsa tuovat alueen taiteen suunnittelulle monipuolista ja moniulotteista näkemyksellisyyttä ja raikkaita näkökulmia.  

Seuraavien kuukausien aikana taiteilijat tulevat kukin työskentelemään oman räätälöidyn aihepiirinsä parissa yhteistyössä alueen suunnittelijoiden ja halutessaan myös toistensa kanssa. Taiteilijoilta odotetaan villiä visiointia siitä, miten taidetta voi käyttää alueen imagon luomisessa ja kuinka taidetta voidaan hyödyntää alueen kehittämisessä.  

Laadittuja materiaaleja ja pilotointihankkeen kokemuksia hyödynnetään samanaikaisesti laadittavassa taiteen yleissuunnitelmassa ja ne tullaan esittelemään yleisölle toukokuussa.

Aviapolis-alueen taiteen yleissuunnitelma on uusi, Vantaan taidemuseo Artsin ohjaama julkisen taiteen toteuttamiseksi aloitettu poikkihallinnollinen hanke. Hankkeen tavoitteena on jäsentää kehittyvää Aviapolista taiteen keinoin sekä luoda kaupunkikeskusta, jossa taide ja kulttuuri puhuttelevat eri kulttuureista tulevia toimijoita.   

Taiteen yleissuunnitelman laadinnasta ja pilotointihankkeen koordinoinnista vastaa tamperelainen taidekoordinointiin erikoistunut Frei Zimmer Oy.