Päättynyt kilpailu29.1.2024
Luonnoskuva Kolarin uudesta monitoimitalosta

Kolariin valmistuvaan monitoimitaloon haetaan julkisen taiteen teoksen tekijää avoimella portfoliohaulla. Haku on avoinna 28.2.2024 asti. Portfolioiden perusteella valitaan yksi taiteilija tai taiteilijaryhmä, jolta tilataan luonnos ja mahdollisen luonnoksen hyväksymisen jälkeen teos.

Kolari on noin 4000 asukkaan kunta Tunturi-Lapissa, Tornionjokilaaksossa. Kolari tunnetaan erityisesti Yllästunturin matkailusta ja luonnosta. Kolarin kirkonkylälle kunnanviraston ja nykyisen Kolarin koulun väliin on rakenteilla uusi monitoimitalo. Monitoimitalossa tulevat toimimaan lukio, peruskoulu, päiväkoti, kansalaisopisto ja siellä järjestetään urheilu- ja kulttuuritapahtumia. Uusi monitoimitalo mahdollistaa vireän kulttuuritoiminnan kehittämisen.

Taideteos sijoittuu uuden monitoimitalon sisä- tai ulkotiloihin. Ehdotukset teoksen sijainnista löytyvät liitteessä olevasta pohjapiirroksesta. Kolarin monitoimitalon alustava käyttöönotto on elokuussa 2025 ja julkisen taiteen teoksen valmistuminen sijoittuu samaan ajankohtaan.

Portfoliohaku

Portfoliohaku on avoinna 28.2.2024 asti. Portfoliohakuun voivat osallistua Suomessa työskentelevät ammattitaiteilijat ja taiteilijatyöryhmät, joilla on työskentelyyn soveltuva koulutus, aktiivista ja ammattimaista toimintaa alalla ja näyttöä kyvystä toteuttaa teos itsenäisesti ja sovitussa aikataulussa. Kun on kysymys työryhmästä, on vähintään yhden sen jäsenistä oltava ammattitaiteilija. Portfoliohaun tavoitteena on saada tietoa taiteilijoista, heidän osaamisestaan ja kiinnostuksestaan tehdä taideteos Kolarin uuteen monitoimitaloon tai sen piha-alueelle.

Kokonaisbudjetti teokseen on 40 000 euroa, joka sisältää taiteilijan luonnospalkkion, taiteilijapalkkion, työpanoksen, materiaalit, mahdollisen alihankinnan, teoksen kuljetuksen ja paikalleen asettamisen. Paikalleen asettamisen aikatauluista sovitaan erikseen taiteilijan kanssa.

Teoksen hankintaan on saatu tukea Taiteen edistämiskeskukselta (TAIKE).

Teoksen tilaaja pidättää oikeuden päättää tilauksesta luonnoksen jälkeen.

Valintakriteerit

 1. Taiteellisen tuotannon laatu.
 2. Potentiaali tuottaa teos, joka sopii Kolarin monitoimitalon miljööseen kokonaisuutena: ympäröivä luonto, sosiaaliset olosuhteet eli toimijat, toiminnot eli päiväkoti, peruskoulu, lukio, kansalaisopisto, tapahtumat, sisä- ja/tai ulkotilat.
 3. Kokemus kestävyys- ja turvallisuuskriteerien huomioimisesta.
 4. Taiteellisen tuotannon omaperäisyys ja kiinnostavuus.
 5. Kokemus vastaavista kohteista ja toteutuksista

Portfolion tulee sisältää

 1. Taiteilijan yhteystiedot ja kotipaikka.
 2. Ansioluettelo (enintään 3 sivua).
 3. Työnäytteitä sisältäen kuvan tai kuvia ja lyhyen esittelytekstin (muun muassa teoksen koko, materiaali, mahdollinen tilaaja sekä oman työosuuden kuvaus, jos työ on tehty osana työryhmää), enintään kahdeksan näytettä.
 4. Perusteluteksti osallistumiselle eli miksi tämä kohde kiinnostaa sinua erityisesti, max. 1000 merkkiä.

Ansioluettelo ja portfolio toimitetaan yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen kirjaamo@kolari.fi viimeistään 28.2.2024.

Portfoliohaussa ei oteta vastaan teosluonnoksia tai -ideoita.

Valinnan tekee työryhmä, johon kuuluvat Taiteen edistämiskeskuksen julkisen taiteen läänintaiteilija, Kemin taidemuseon/aluetaidemuseo edustaja, koulujen rehtorit, päiväkodin johtaja, Kolarin sivistysjohtaja, kulttuuri- ja kirjastotoimenjohtaja, tekninen johtaja, monitoimitalon suunnittelutoimiston arkkitehti, sivistyslautakunnan jäsen, oppilaskuntien edustajat, opettajien edustaja.

Portfoliohaun tuloksista ilmoitetaan julkisesti Kolarin kunnan sivuilla maaliskuun lopussa 2024. Luonnosvaihe on kesäkuun loppuun asti, jonka jälkeen työryhmä tekee päätöksen teoshankinnasta elokuun lopulla. Teoksen valmistelu vuonna 2024 – 2025 ja sijoittaminen elokuussa 2025.

Portfoliohaussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran ohjeistusta.

Lisätietoja

Portfolion tekijänoikeus säilyy taiteilijalla.

Portfoliohaun järjestäjällä ei ole oikeutta käyttää, julkaista tai muutoin hyödyntää portfoliohakuun jätettyä materiaalia tai niistä otettuja kuvia, eikä siirtää oikeuksia eteenpäin kolmansille osapuolelle. Portfoliohaun järjestäjä käsittelee hakuun osallistuneiden henkilötietoja EU:n ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä käytetä muihin tarkoituksiin. Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään portfoliohakuun osallistumisen yhteydessä. Henkilötiedot poistetaan viimeistään, kun taidehanke on kokonaisuudessaan päättynyt, eikä henkilötiedoille ole enää käyttötarvetta. Osallistumalla portfoliohakuun annat suostumuksesi siihen, että henkilötietoja käsitellään edellä kuvatun mukaisesti.

Lisätietoja antaa sivistysjohtaja Juha Väisänen, juha.vaisanen@kolari.fi.

Liitteet: Kolme (3) kuvaa, sijoittelupaikkaehdotukset. Kuvat saat auki alla olevista linkeistä.

Sisällä

 • Aulan 12 m korkea seinä ja katto.
 • Lasikäytävän seinä.

Ulkona

 • Pääsisäänkäynti seinä.
 • Piha-alueet.

Kuva sisätilasta, aulasta.
Kuva pääsisäänkäynnistä.
Kuva pääsisäänkäynnistä, päätyseinästä ja piha-alueesta lintuperspektiivistä.

Lisätietoja Kolarin monitoimitalohankkeesta löydät osoitteesta kolarinmonitoimitalohanke.fi ja portfoliohausta osoitteesta kolari.fi