Päättynyt kilpailu27.9.2023
Arkkitehdin havainnekuva koulun sisätilasta
Kuva: Jaakkola Arkkitehdit

Kaarinan kaupunki avaa kaikille Suomessa toimiville ammattitaiteilijoille portfoliohaun, johon ilmoittautuneiden joukosta valitaan kolme taiteilijaa suunnittelemaan tulevaa teosta Kaarinan keskustassa sijaitsevaan Valkeavuoren kampukselle. Portfoliohakuaukeaa 25.9.2023 ja päättyy 22.10.2023 klo 23.59.

Varsinais-Suomessa, Kaarinan keskustassa sijaitsee Valkeavuoren alue, jonne on rakenteilla uusi kattava kampusalue. Valkeavuoren kampuksen sisätiloihin toteutetaan taideteoksia Kaarinan kaupungin tilauksena. Taiteilijat valitaan avoimen portfoliohaun ja rinnakkaisen luonnostilauksen yhdistelmällä.

Valkeavuoren alue on koulu- ja päiväkotiympäristön lisäksi monikäyttöinen sivistys- liikunta-, kulttuuri- ja kansalaisopistotoimintaa tukeva oppimisympäristö. Taidehankkeen tarkoituksena on tukea yhteistyötä ja vuorovaikutusta sekä avoimen oppimisympäristön periaatteita julkisen taiteen avulla. Tavoitteena on luoda kestävä, oivaltava, osittain uusiutuva teoskokonaisuus, joka lisää kampuksen viihtyisyyttä ja ottaa huomioon tilojen tulevat käyttäjät ja toiminnot. Lähtökohtia ovat alueellisuus, tulevien käyttäjien oma ääni ja kädenjälki sekä monimuotoisuus, joiden toivotaan näkyvän muun muassa taideteosten materiaaleissa ja toteutustavoissa sekä taiteen vaikutuksessa tilallisuuteen. Keskeinen osa Valkeavuoren taidehanketta on osallistaminen. Taidehankkeen avainsanoja ovat vuorovaikutus, osallistaminen, rohkeus, toiminnallisuus, moninaisuus, käytettävyys sekä paikka- ja yhteisösidonnaisuus.

Avoimen portfoliohaun ja rinnakkaisen luonnostilauksen yhdistelmällä etsitään 1–2 teosta tai teoskokonaisuutta toteutettaviksi Valkeavuoren kampuksen sisätiloihin, kahteen eri kohteeseen: pääsisäänkäynnin yhteydessä olevan hissikuilun ulkoseinät (kohde 1) ja 2. kerroksen aulan aitioiden sisäpinnat (kohde 2).

Kaarinan kaupunki avaa kaikille Suomessa toimiville ammattitaiteilijoille portfoliohaun, johon ilmoittautuneiden joukosta valitaan kolme taiteilijaa suunnittelemaan tulevaa teosta. Portfoliohaku aukeaa 25.9.2023 ja päättyy 22.10.2023 klo 23.59.

Päätöksen rinnakkaiseen luonnostehtävään valituista taiteilijoista ja toteutettavasta teoksesta tekee hankkeeseen nimetty taidehankintatyöryhmä. Taiteilijavalinnat tehdään loka-marraskuussa, jonka jälkeen valitut taiteilijat pääsevät laatiman luonnoksia. Taidehankintoja rahoittaa Kaarinan kaupunki.

Tutustu ja osallistu portfoliohakuun tämän linkin kautta: https://kaarina.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/taidehankinnat-ja-julkinen-taide