Päättynyt kilpailu10.1.2023

Kiinteistöosakeyhtiö Kangasalan Timantti järjestää avoimen taidekilpailun Suomessa toimiville taiteilijoille ja taiteilijaryhmille. Kilpailun tarkoituksena on löytää teosehdotuksia Kangasalan keskustaan rakentuvaan julkisia palveluita, asumista ja liiketiloja yhdistävään Timanttikortteliin. Kilpailun järjestäjä päättää kilpailun jälkeen mitä palkittua ehdotusta tai ehdotuksia lähdetään jatkokehittämään ja toteuttamaan. Teos voi sijoittua ulko- tai sisätiloihin kilpailuohjelmassa esiteltyihin paikkoihin. Erilaisia käyttäjiä ja kaupunkilaisia yhteen kokoavan korttelin on tarkoitus valmistua vuoden 2025 alkupuolella, jolloin myös teoksen tulisi olla valmis. Kilpailu on auki 10.1.–2.5.2023. Suomen Taiteilijaseura on hyväksynyt kilpailuohjelman. Kilpailuohjelma löytyy osoitteesta www.paaf.fi/timanttikortteli

KILPAILU LYHYESTI

KOHDE

Timanttikortteli on Kangasalan keskustaan rakentuva julkisia palveluita, liiketiloja ja asumista yhdistävä korttelikokonaisuus. Se sijoittuu uimakeskus Kuohun ja Kangasalan torin väliin eli sijaitsee keskeisellä paikalla Kangasalan keskustassa, ja sen rakentaminen jäsentää myös keskusta-alueen kevyenliikenteen reittejä uudestaan. Kasvavan Kangasalan keskusta on jo uudistunut ja tiivistynyt, ja keskustan alue tulee tulevina vuosina kehittymään entisestään. Timanttikorttelista tulee uudistuvan keskustan yksi keskeisimmistä kokonaisuuksista. Rakennuskokonaisuuden suunnittelusta vastaa arkkitehtitoimisto Arkkitehdit LSV Oy.

Timanttikorttelin rakennuskokonaisuuteen kuuluu kuusikerroksinen virastotorni sekä kuusi- ja seitsemänkerroksiset asuintornit, joita yhdistää matalammat palvelusiivet. Timanttikorttelilla on siis lukuisia erilaisia käyttäjiä. Joillekin siitä muodostuu koti, toisille työpaikka. Jotkut tulevat sinne viettämään aikaa ja toiset hoitamaan asioita. Taide osana korttelikokonaisuutta rikastuttaa ja luo omalta osaltaan viihtyisää tunnelmaa.
 

KILPAILUN TAVOITTEET

Teosehdotuksilta toivotaan ennakkoluulotonta ja raikasta otetta sekä taiteellista näkemyksellisyyttä. Teoksen toivotaan omalta osaltaan rakentavan kiinnostavaa kaupunkitilaa ja tukevan toimivan ja ihmisläheisen arjen rakentumista Kangasalan keskustaan. Teoksen toteutustapa ja käytettävät materiaalit ovat vapaat. Teoksen materiaalivalintojen ja toteutustekniikan tulee kuitenkin soveltua kohteeseen eli ulos sijoittuessaan teoksen tulee kestää mm. sääolosuhteiden vaihtelua ja muuta kulutusta. Teoksen toivotaan olevan mahdollisimman huoltovapaa. Teoksen tulee yleisesti ottaa paikan ominaisuudet ja käyttäjät huomioon ja sen toivotaan kestävän aikaa ja tavanomaista kulutusta.

Arvostelussa kiinnitetään erityisesti huomiota ehdotusten taiteelliseen näkemyksellisyyteen sekä toteutus- ja kehityskelpoisuuteen. Kiinteistöosakeyhtiö Kangasalan Timantti päättää kilpailun ratkaisun jälkeen, mitä palkittua ehdotusta tai palkittuja ehdotuksia lähdetään jatkokehittämään ja toteuttamaan. Lopullinen teos tai teokset tulee Kiinteistöosakeyhtiö Kangasalan Timantin omistukseen.
 

PALKINNOT

Palkintoina jaetaan yhteensä 13 000 euroa seuraavasti:

Kilpailun voittaja 6000 euroa

2. sija 4000 euroa

3. sija 2000 euroa

Yleisön suosikki 1000 euroa.

Lisäksi palkintolautakunta voi halutessaan jakaa kunniamainintoja. Palkinnot eivät ole verovapaita.
 

AIKATAULU

Kilpailu on avoinna 10.1.2023–2.5.2023 klo 23:59 (UTC+3) asti.

10.1.2023 Kilpailu aukeaa

28.2.2023 Kysymykset kilpailuun liittyen jätettävä tähän mennessä

16.3.2023 Vastaukset kysymyksiin julkaistaan kilpailusivulla viimeistään tähän mennessä

2.5.2023 Kilpailu päättyy – ehdotukset oltava perillä viimeistään klo 23:59 (UTC+3)

15.-30.5.2023 Yleisöäänestys

6/2023 Palkittavat ehdotukset julkistetaan ennen juhannusta 2023

Teoksen toteutuksesta sovitaan erikseen. Lopullisen teoksen tulee olla valmis alkuvuodesta 2025.
 

BUDJETTI

Teoksen kustannuksiin on varattu enintään 130 000 euroa (alv 0 %) sisältäen taiteilijapalkkion, teoksen materiaali- ja toteutuskustannukset, sekä teoksen toimituksen asennuspaikalle asennusvalmiina. Tilaaja vastaa mahdollisten perustusten tarkemmasta suunnittelusta sekä perustus- ten toteutuksesta. Tilaaja vastaa myös teoksen perusvalaistuksesta parhaaksi katsomallaan tavalla, huomioiden mahdollisuuksien mukaan taiteilijan valaistusta koskevat toiveet. Mikäli teos sisältää erityisvalaistusta (muu kuin kohdevalo) tai valo on olennaisesti teoksen osa, tulee nämä kustannukset sisältyä teosbudjettiin.

Kiinteistöosakeyhtiö Kangasalan Timantti Oy voi halutessaan toteuttaa useamman teoksen kohteeseen taiteelle varattujen määrärahojen puitteissa. Taiteilija voi siis halutessaan ehdottaa myös pienimuotoisempaa teosta tai teoskokonaisuutta kohteeseen, jolloin tilaaja voi mahdollisesti toteuttaa useamman pienemmän teoksen eri taiteilijoiden ehdotusten pohjalta.

LISÄTIETOJA: www.paaf.fi/timanttikortteli

Kilpailun yhteyshenkilö: Miina Pohjolainen, taidekoordinaattori - Public Art Agency Finland, miina.pohjolainen@paaf.fi