Uutiset9.11.2023
Havainnekuva veistoksesta, jossa sinisävyinen valas laskeutuu sairaalan valkoisesta katosta
Pekka ja Teija Isorättyän Baby Whale vei voiton Ahveniston kilpailussa

Hämeenlinnan Ahveniston sairaalan avoimen taidekilpailun taiteilijavalinta on tehty. Voittajaksi valikoitui Pekka ja Teija Isorättyän teos Baby Whale, joka oli myös yleisöäänestyksen voittaja. Teos sijoitetaan uuden Ahveniston sairaalan pääaulassa olevaan ilmatilaan.

Baby Whale-ehdotuksessa jury näkee mahdollisuuden tuoda esiin ihmisen ja luonnon välistä suhdetta. Teoksen visuaalinen metaforallisuus ilmenee teoksen läpinäkyvyytenä, jonka voi ymmärtää viittauksena kykyyn oppia omista kokemuksista. Teos tuo mielleyhtymän tieteellisen ajattelun jatkuvaan kehittymiseen. Teoksen metaforina toimivan läpinäkyvyyden ja luuston suhteessa voi nähdä kyvyn oppia omista kokemuksistaan. Pintamateriaalin ja valaan luuston suhde toi jurylle mielleyhtymän tieteellisen ajattelun jatkuvasta muutoksesta ja kehittymisestä. Jury näki hienona, että teoksessa oli nostettu esiin materiaalina alueelle kulttuurillisesti merkityksellistä lasia ja käsityötaitoa.

– Taidekilpailun teemana oli ihmisen kosketus. Ajatuksemme lähti liikkeelle isoäidin virkkaamasta peitteestä, jossa ihmisen kosketus vielä lämmittää, vaikka mummoa ei enää ole. Halusimme virkata valaan suureksi toivon symboliksi. Monet valaslajit on onnistuttu pelastamaan sukupuuton partaalta ja siksi se herättää toivoa ja uskoa, jota tarvitaan sairaalan aulassa. Virkattuna suuri valas muistuttaa myös sinnikkään toiston ja kärsivällisyyden synnyttämästä saavutuksesta, kertovat Pekka ja Teija Isorättyä.

Kilpailussa jaettiin kaksi 2. palkintoa ja kaksi 3. palkintoa. Jaetulle toiselle sijalle sijoittuivat ehdotukset työryhmä Pekka ja Teija Isorättyältä sekä työryhmä Taijatuuli Louhivuori & Siiri Kalliokoski. Jaetulle 3. palkinnolle sijoittuivat työryhmä Mari Paikkari & Timo Yliluoma sekä työryhmä Pekka Niittyvirta & Jari Silomäki.

Kilpailun jury päätti yksimielisesti, ettei kilpailussa jaeta ensimmäistä palkintoa, vaan lisäluonnokset tilattiin kahdelta toiseksi sijoittuneelta. Kilpailun yleisöäänestys järjestettiin lisäluonnosten pohjalta.

Yleisöäänestyksen kautta saatiin kaikkiaan 837 ääntä, jossa ehdotus Baby Whale sai yhteensä 496 ääntä ja Saippuakuplat yhteensä 341 ääntä.

Palkintojen kokonaissumma on 12 500 euroa, joista nyt jaetaan 4 000 euroa molemmille 2. palkinnon saajalle sekä 2 000 euroa molemmille 3. palkinnon saajalle. Yleisöäänestyksen voittaja palkitaan 500 euron palkinnolla.

Taidekilpailuun tuli kaikkiaan 29 ehdotusta, joista jury arvioi 26 ehdotusta. Taideteoksen toteuttamiseen on varattu 87 000 euroa.