Blogi26.4.2022
Väliaikaisesti vuokratun Pekka Jylhän teoksen Window to the sky asentaminen Hakaniemen virastotalon edessä. Teos vuodelta 2017, asennushetki vuodelta 2020. Teoslainan välittäjänä Suomen Kuvanveistäjäliitto. Kuva: Mari Kemppinen
Väliaikaisesti vuokratun Pekka Jylhän teoksen Window to the sky asentaminen Hakaniemen virastotalon edessä. Teos vuodelta 2017, asennushetki vuodelta 2020. Teoslainan välittäjänä Suomen Kuvanveistäjäliitto. Kuva: Mari Kemppinen

 

Taiteen edistämiskeskuksen taideasiantuntija Mari Kemppinen ja Rakennustietosäätiön tutkimusjohtaja Sini Saarimaa kertovat uudessa julkisen taiteen blogissa yhteistyön lisäämisestä rakennus- ja taidealojen välillä.

Monialaisuus on julkisen taiteen kentällä vahvasti läsnä. Taiteen ammattilaisuuden lisäksi julkisten taideteosten hankinta, toteuttaminen ja ylläpito vaativat yleensä myös monen muun alan osaamista ja osaajia.

Tästä johtuen viime aikoina on lisätty yhteistyötä myös julkiseen taiteeseen linkittyvien taide-, suunnittelu- ja rakennusalojen alojen organisaatioiden ja järjestöjen välillä. Näin esimerkiksi taiteen hankintaohjeistuksiin on saatu paras mahdollinen sisältö ja ammattiosaamista on voitu jakaa puolin ja toisin.

Yhteistyötä on kuitenkin vaivannut jatkuvuuden puute, kun monet yhteistyörupeamat ovat toteutuneet ajallisesti rajattujen erityishankkeiden, ohjelmien tai tiettyjä tehtäviä varten koottujen toimikuntien puitteissa. Viimeisimpänä esimerkkinä Rakennustietosäätiö RTS:n Taide rakentamisessa -päätoimikunta, jonka toimikausi kesti vuodet 2017–2020.

Loppuvuodesta 2021 päätimme Taiteen edistämiskeskuksen ja Rakennustietosäätiö RTS:n voimin kutsua koolle monialaisen joukon pohtimaan yhdessä, kuinka alojen välistä vuoropuhelua ja tekemistä voitaisiin parhaiten kehittää jatkossa. Tämän pohdinnan ja suunnittelun tuloksena päätimme perustaa Rakentaminen ja taide -foorumin.


Ensimmäisenä teemana tulevaisuus

Rakentaminen ja taide -foorumi on vapaamuotoinen yhteistyöverkosto, joka kokoaa rakentamisen ja taidealojen toimijoita säännöllisesti saman pöydän ääreen, tiivistäen niiden välistä yhteistyötä. Foorumi on pyrkimys luoda jatkuvuutta monialaisen toimintakentän vuoropuhelulle, jossa taide ja rakentaminen kohtaavat.

Rakentaminen ja taide -foorumi toimii alustana uusien avausten esittämiselle, innostavalle keskustelulle ja ammattiosaamista vahvistavien hyvien käytäntöjen jakamiselle. Foorumi tarjoaa myös mahdollisuuden monialaiselle pohdinnalle muuttuvasta maailmasta ja tulevaisuuden haasteista, joita joudumme rakennetun ympäristön kontekstissa yhdessä ratkomaan. Sekä uusia näkökulmia avaavalle keskustelulle taiteen mahdollisuuksista olla mukana luomassa merkityksellisempää ja inhimillisempää rakennettua ympäristöä.

Foorumista kumpuava toiminta on lähtöisin sen jäsenistä. Tällä hetkellä foorumin toiminnassa ovat mukana Rakennusteollisuus RT, Rakennustietosäätiö RTS, RAKLI, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL, Ornamo, Suomen Taiteilijaseura, Suomen Kuvanveistäjäliitto, Taiteen edistämiskeskus Taike, Aalto-yliopisto, Arkkitehtitoimistojen liitto ATL, Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ja Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARK.

Suunnittelemme toimintaa yhdessä kentän tarpeet mielessä pitäen, aikaisempaa yhteistyötä vahvistaen ja uutta luoden. Foorumi kokoontuu Taiken ja RTS:n koolle kutsumana kaksi kertaa vuodessa. Huhtikuun alussa kokoonnuimme vuositapaamiseen ensimmäistä kertaa. Tapaamisen teemana oli tulevaisuus, jota pohdimme kiinteistö- ja rakennusalan muutosten, taiteen laajenevien yhteiskunnallisten merkitysten, sekä kestävän kehityksen näkökulmista. Foorumin toiminnan suunnittelussa pääsimme myös hyvään alkuun. Yhteistä tekemistä syksylle kaavailtiin ainakin uuden Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman sekä Taide rakentamisessa -teemaisen seminaarin tiimoilta.

Tulevaisuus näyttää, minkälaista toimintaa foorumin kautta saadaan aikaan. Ainakin nyt on olemassa kohtaamispaikka, Rakentaminen ja taide -foorumi, jonka ääressä yhteyksiä voidaan luoda ja yhdessä innostua tekemään monialaista yhteistyötä.


Lisätietoja foorumin toiminnasta voi kysellä meiltä:

Mari Kemppinen, taideasiantuntija
Julkisen taiteen asiantuntijapalvelut, Taiteen edistämiskeskus
mari.kemppinen@taike.fi

Sini Saarimaa, tutkimusjohtaja, innovaatiotoiminta
Rakennustietosäätiö RTS
sini.saarimaa@rakennustieto.fi