Uutiset23.5.2019

Taiteelle luodaan rooleja ja tehtäviä sen mukaan, mitä kyseinen paikka kaipaa osana alueen toiminnallista ja kaupunkikuvallista kokonaisuutta, periaateohjelmassa todetaan.

Espoon kaupunginhallitus on hyväksynyt kaupungille ensimmäistä kertaa laaditut julkisen taiteen periaatteet. Periaateohjelmassa käydään läpi toimivia malleja julkisiin tiloihin sijoittuvan taiteen toteuttamiseen. Ohjelmassa myös määritellään suositukset muun muassa poikkihallinnollisen julkisen taiteen työryhmän perustamiselle, alueellisten taideohjelmien laatimiselle, taiteen rahoittamiselle sekä tutkitaan paikallisesti julkisen taiteen mahdollisuuksia kahden esimerkkialueen, Matinkylän ja Keran, kautta.

Periaateohjelman mukaan Espoossa halutaan toteuttaa sekä väliaikaisia taideteoksia ja taidetapahtumia, että pysyviksi jääviä julkisia taideteoksia. Monipuolisuutta on mahdollista tukea alueellisissa taideohjelmissa, joissa voidaan osoittaa pysyviä ja väliaikaisia teoksia sekä ottaa kantaa teoksiin liittyvän hallinnon ja ylläpidon, kuten teosten huollon sekä taidekoordinoinnin kustannuksiin.

Julkisen taiteen periaatteiden käyttöönotosta kaupungin rakentamisessa on linjattu valtuuston vuonna 2015 hyväksymässä KulttuuriEspoo 2030 -ohjelmassa. Nyt valmistuneen ohjelman laatimisesta on vastannut Public Art Agency Finland.

“Työssä on käytetty lähestymistapaa, jossa taide kytkeytyy alueen kaupunkikuvan vahvuuksiin ja haasteisiin erillisen sisällöllisen taideteeman sijaan. Taiteelle luodaan rooleja ja tehtäviä sen mukaan, mitä kyseinen paikka kaipaa osana alueen toiminnallista ja kaupunkikuvallista kokonaisuutta. Taiteen roolina voi tilanteen mukaan olla esimerkiksi parantaa turvattoman tilan tunnelmaa, yhdistyen innovatiiviseen valaistusratkaisuun. Toisessa kohtaa taiteen tehtävänä voi olla maamerkin muodostaminen tilaan, johon halutaan syntyvän kaupunkikuvallinen solmu- kohta ja pysähtymisen paikka”, ohjelmassa todetaan.

Tutustu Espoon julkisen taiteen periaateohjelmaan