Uutiset6.6.2023
Grönlund-Nisunen-työryhmä.
Grönlund-Nisunen-työryhmä. Kuva: Antti Viitala

Turun musiikkitalo Fuugan ulkotaiteen suunnittelija valittiin avoimella portfoliohaulla. Musiikkitalon taidetyöryhmä valitsi erittäin kovatasoisesta hakijajoukosta Tommi Grönlundin ja Petteri Nisusen muodostaman työryhmän mukaan hankkeeseen.

Tommi Grönlund (s. 1967) ja Petteri Nisunen (s. 1962) ovat taustaltaan arkkitehteja, joiden taiteellinen tuotanto koostuu tekniikkaa, tiedettä ja taidetta yhdistelevistä installaatioista. Musiikkitalon taidetyöryhmän yhtenä valintaperusteena oli ajatus siitä, että ulkotilojen viheralueiden ja toisaalta tekniikasta ammentavan taiteen yhteen saattaminen voi parhaimmillaan luoda rakennuksen ympäristöön yllättävän ja moniaistisen esteettisen kokonaisuuden. Taidetyöryhmä oli lisäksi vakuuttunut Grönlundin ja Nisusen aiemmasta tuotannosta sekä kyvystä kytkeä julkisten teosten ympäristö osaksi taiteellista kokonaisuutta.

Taidetta viheralueille

Musiikkitalo Fuugan ulkotiloihin ja rakennuksen välittömään läheisyyteen muodostetaan viheralueita, joissa yhdistellään vihersuunnittelua ja taidetta. Viheraluekokonaisuus muodostuu neljästä osasta: Itäisen Rantakadun puoleisesta Kulttuuriaukiosta, yläterassista rakennuksen koillispuolella, Aurajoen suuntaan avautuvasta näköalaterassista ja kaakonpuoleisesta kattopuutarhasta.

Työryhmä Grönlund-Nisunen tulee työskentelemään alusta lähtien kiinteässä yhteistyössä rakennushankkeen arkkitehdin ja pihasuunnittelijan kanssa. Tavoitteena on muodostaa vihertaiteeseen tai ympäristötaiteeseen pohjautuva kokonaisuus, jossa istutukset ja taide yhdistävät neljä viheraluetta yhdeksi taiteelliseksi kokonaisuudeksi.

Ulkotaiteen portfoliohaku sisältyy musiikkitalon laajaan taidehankkeeseen, jonka kautta teoksia tullaan tilaamaan rakennuksen ulkopuolelle ja sisätiloihin. Musiikkitalon taidekokonaisuuden teemoja ovat äänet, veden liikkeet, kaiut ja heijastukset sekä vihertaide. Ulkotaiteen osalta painotetaan teososien muuntautumiskykyä vuodenaikojen vaihteluiden mukaan.

Ulkotilojen viheralueisiin liittyvän taidekokonaisuuden tulee olla valmiina loppuvuodesta 2025.

Musiikkitalo Fuugan viheralueille etsittiin taidetta avoimen portfoliohaun kautta 1.3.–16.4.2023. Mukaan hakuun ilmoittautui yhteensä 26 taiteilijaa ja taiteilijaryhmää eri puolilta Suomea.