Uutiset12.6.2023

Taidekilpailujen järjestäjät voivat nyt hakea kilpailujensa palkinnoille verovapautta Taiken kautta. Verovapaus perustuu Valtiovarainministeriön tuloverolakiin (1535/1992) 83 § perustuvaan asetukseen, jonka mukaan tiettyjä taidekilpailuita ei katsota veronalaiseksi tuloksi. 

 

Valtiovarainministeriö nimeää vuosittain ne taidekilpailut, joiden palkintoja ei tuloverolain (1535/1992) 83 § mukaan katsota veronalaiseksi tuloksi. Tällä hetkellä haettavissa on vuoden 2024 palkintojen verovapaus. Verovapautta haetaan Taiteen edistämiskeskuksen kautta 1.6.-31.8.2023 välillä. Taiteen edistämiskeskus tekee asiasta esityksen opetus- ja kulttuuriministeriölle, jonka esityksestä Valtiovarainministeriö tekee myöhemmin lopullisen päätöksen. Taike kuulee asiassa tarvittaessa valtion taidetoimikuntia omaa esitystään muodostaessa. 

Verovapautta palkinnoilleen hakevien kilpailujen on täytettävä tietty kriteeristö. Kilpailujen tulee olla taiteellisesti merkittäviä, ja valtakunnallisia tai kansainvälisiä kilpailuja. Tunnustuspalkinnoille ei voida hakea verovapautta Taiken haussa, sillä niiden mahdollisesta verovapaudesta säädetään erikseen.  

Valtiovarainministeriö julkaisee päätöksensä asetuksena viimeistään tammikuussa, ja päätöksen löydät osoitteesta www.finlex.fi nimellä Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2024 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta. Yksittäisille hakijoille ei toimiteta tietoa erikseen. 

 

Hakuaika 1.6.2023–31.8.2023  

Lisätietoa ja hakuohjeet Taiken sivuilta