Uutiset22.6.2022
Taideteos, jossa kiviä ja peili kuvattuna sijaintipaikallaan Kalasatamassa voimalaitoksen edustalla
Alicja Kwade: Big Be-Hide, 2019 (teos kuvattuna Kalasatamassa) © Kuva: HAM/Maija Toivanen

Helsingin Kalasatama saa kesäkuussa kaksi uutta julkisen taiteen teosta Alicja Kwadelta. Teokset Big Be-Hide ja Pars Pro Toto nähtiin Vallisaaressa kesällä 2021 osana Helsinki Biennaalia, ja ne siirtyvät nyt pysyvästi Kalasatamaan. 

Taiteilija Alicja Kwaden teokset Big Be-Hide ja Pars Pro Toto sijoitettiin kesäkuussa pysyvästi Helsingin Kalasatamaan. Molemmat teokset ovat Helsinkiä varten luotuja editioita taiteilijan eri puolilla maailmaa toteuttamista teoskonsepteista. 

Berliinissä asuva ja työskentelevä Kwade (s. 1979) on kansainvälisen nykytaiteen kiinnostavimpia ja kysytyimpiä tekijöitä. Hänen veistoksensa ja installaationsa käsittelevät usein ajan ja tilan kokemista sekä todellisuuden olemusta.

Parrulaiturille sijoitetussa Big Be-Hide -teoksessa luonnonkivi ja sen metallinen kopio on aseteltu symmetrisesti kaksipuolisen peilin molemmin puolin. Lähestymiskulmasta riippuen peili joko heijastaa tai luo läpinäkyvyyden illuusion; se sekä kätkee että täydentää. Peilistä heijastuva ympäristö muodostaa aukon maisemasta ja todellisuudesta toiseen.

Teos johdattaa pohtimaan samanlaisuutta ja erilaisuutta sekä rinnakkaisten maailmojen mahdollisuuksia. Alicja Kwaden mukaan arkinen maailmamme perustuu sosiaalisiin sopimuksiin, joita luomme havainnoistamme. Ymmärryksemme todellisuudesta ja ehdottomina totuuksina pitämistämme asioista on puutteellinen, koska se rakentuu aistiemme rajallisuudelle.

Taideteos, joka koostuu kivipalloista ja sijoittuu kaupunkitilassa olevaan portaikkoon. Taustalla pilvenpiirtäjiä.
Alicja Kwade: Pars pro Toto, 2018 (teos kuvattuna Kalasatamassa) © Kuva: HAM/Maija ToivanenPars Pro Toto koostuu kahdeksasta planeettaa muistuttavasta pyöreästä kivipallosta. Taiteilija valitsi Helsinkiin toteutettuun teokseensa pääosin pohjoismaisia kivilajeja. Kivissä näkyy niiden muinainen syntyprosessi, ikä ja ajan kulku. Teoksen latinankielinen nimi Pars Pro Toto, ”osa edustaa kokonaisuutta” ilmaisee yhden teoksen ulottuvuuksista: maailmankaikkeuden rakenteet toistuvat samanlaisina atomeista aurinkokuntiin. Yksilöiden olemassaolo suhteutuu ajan ja aineen valtaviin mittakaavoihin.

Helsingin taidekokoelmaan liitettävät Kwaden teokset on kuratoinut HAM Helsingin taidemuseo. Teosten hankkimisen on mahdollistanut Helsingin noudattama taiteen prosenttiperiaate, jota noudatetaan muun muassa Kalasataman alueen rakentamisessa.