Uutiset12.10.2020
Kolme värikästä ja pallomaista mosaiikkiteosta. Taustalla nurmikko ja järvi.
Iin kunnan uusin julkisen taiteen hankinta on kesällä 2020 julkistettu Paula Suomisen mosaiikkiteos Kummalliset Kukat. Kuva: Inka Hyvönen

Taideohjelmassa määriteltyä julkisen taiteen hankintaohjetta sovelletaan ensi kertaa Iin torille suunniteltavan taideteoksen tilaamisessa ensi vuonna. 

Iin kunnalle on laadittu taideohjelma, joka ohjaa kunnan julkisen taiteen hankintoja vuoteen 2026 asti. Taideohjelma on laadittu Iin julkisen taiteen kokoelman ylläpidon ja kehittämisen ohjenuoraksi. Ohjelmassa määritellään julkisen taiteen hankinnan ohjeet ja tavoitteet sekä hahmotellaan taidehankintoihin liittyvän päätöksenteon prosessit.

Ohjelma sisältää myös kunnan puistojen ja muiden julkisten ympäristöjen kehittämisen suunnitelman taiteen ja kulttuuritoiminnan avulla. Taideohjelmassa hahmoteltua julkisen taiteen hankintaohjetta sovelletaan ensi kertaa Iin torille suunniteltavan taideteoksen tilaamisessa ensi vuonna. 

Taideohjelman perusperiaatteet ovat ympäristön kehittäminen taiteen keinoin sekä taidetoiminnan yhteisöllisyys, ammattimaisuus ja kansainvälisyys. Sen tavoitteena on lisätä ympäristön viihtyisyyttä ja kunnan elinvoimaisuutta taiteen avulla.

“Jotta panostus kulttuuriin säilyy myös tulevaisuudessa ja julkisen taiteen kokoelma laajenee hallitusti ja tasapainoisesti, tarvitaan kunnalle yhteiset pelisäännöt ja suunnitelma taiteen toteuttamiseen”, ohjelmassa todetaan.

Taideohjelma perustuu yhteistyöhön kunnan eri sektorien välillä ja se pyrkii edistämään monialaista yhteistyötä. Taidehankintaprosesseista vastaa Iin kunnassa monialainen julkisen taiteen työryhmä, jossa on edustus teknisestä toimesta, Ii-instituutista, Taidekeskus KulttuuriKauppilasta sekä Oulun taidemuseosta.

Taideohjelmatyötä on tehnyt ohjausryhmän ja KulttuuriKauppilan kanssa yhteistyössä Frei Zimmer Oy.

Tutustu Iin taideohjelmaan