Blogi26.4.2024
Taiteilija seisoo kaupunkimaisemassa ja katsoo kameraan
Johanna Pöykkö Tuirassa

Mitä kaikkea visuaalinen taide voi olla julkisessa tilassa? Kuka saa tai voi tuoda taidetta julkiseen tilaan? Minkälaiset teokset ovat luomassa kulttuuri-ilmastonmuutosta vuonna 2026 Oulun viettäessä Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta?

Ouluun syntyy vuonna 2026 uusi ARToulu-taidealue. Taidealue syntyy seitsemään kaupunginosaan Oulujoen suiston varrella. Teokset sijoitetaan julkiseen tilaan tai tapahtuvat julkisessa tilassa, jossa ne ovat kaikkien kohdattavissa kaikkina vuorokauden- ja vuodenaikoina. Osa teoksista jää kaupunkikuvaan pysyvästi ja taidealue jatkaa elämäänsä vielä vuosia kulttuuripääkaupunkivuoden jälkeen.

Julkisten taideteosten avulla voidaan luoda tai pönkittää alueen identiteettiä. Teokset voivat havainnoida ympäristöään. Ne voivat saada katsomaan sitä uudella tavalla. Teokset voivat ottaa huomioon paikan fyysiset ominaisuudet ja käyttötarkoituksen tai paikan historian. Hankkeen taustalla olevalla Oulun Taiteilijaseuralla on tavoitteena osaltaan rikastaa kaupunkikuvaa, mutta myös vahvistaa taiteilijoiden työskentelyedellytyksiä. Se haluaa olla mahdollistamassa taiteilijana kasvamista ja osaamisen laajentamista. Julkisen taiteen projektit ovat taiteilijalle mahdollisuus tarkastella omaa tekemistään ja tuoda näkemyksiään esille. Visuaalinen taide on moninaista. ARToulu-taidealue tuo esiin sen kaikessa rikkaudessaan täysverisestä veistotaiteesta performanssitaiteeseen. Valmis taidealue heijastaa tätä aikaa, ympäristöään ja tekijöitään.
 

Aikaa kestävä

Taide julkisessa tilassa mielletään monumentaaliseksi. Pitkään on ajateltu ja pyritty siihen, että julkisen taiteen elinkaari on jopa pidempi kuin rakennuksen, johon sitä suunnitellaan. Se rajaa toteusvaihtoehtoja. Julkisen taiteen rinnalla on totuttu näkemään sulan maan aikaan ympäristötaidenäyttelyitä, jotka ovat kestoltaan muutaman kuukauden pituisia. Toisaalta ympäristötaide ja taide rakennetussa ympäristössä ovat lähentyneet toisiaan. On jo olemassa mielenkiintoisia teoksia, jotka haastavat ymmärrystä pysyvyydestä. Viime aikoina välikainen taide julkisessa tilassa on noussut käsitteeksi näiden rinnalle. Väliaikainen taide mahdollistaa ei-perinteiseksi koetut tekniikat osana teossuunnitelmia. Se on ollut yksi tavoite Oulun Taiteilijaseuran hankkeessa. Julkinen taide voi olla materiaalinsa tai ideansa vuoksi tarkoitettu muuttuvaksi tai katoavaksi.

Niin pitkän elinkaaren omaavissa kuin lyhytkestoisemmissa teoksissa teoksen ekologiaa ja hiilijalanjälkeä on hyvä miettiä jo alkuideoista asti. Pitkäkestoiseksi suunniteltu teos ei automaattisesti tarkoita ekologisempaa eikä myöskään lyhytkestoinen epäekologista. Teoksen ympäristökuormasta on hyvä olla tietoinen. 

ARToulu-taidealueelle haetaan teoksia, joista jokaisella tulee olemaan oma elinkaarensa, ja toisilla se voi olla lyhytkin. Ajatuksena kuitenkin on, että ainakin osa olisi paikoillaan pitkän aikaa. Näin kulttuuripääkaupunkivuoden perintöä säilyy vielä vuosiksi eteenpäin. Olisi hienoa nähdä teoksia, joissa mukana on kasvu tai muutos, osallistavuus käsintekemisen kautta tai osallistavuus osana teoksen olemusta. Kulttuuri-ilmastonmuutos merkitsee pysyvästi rikkaampaa kulttuurielämää. Se synnyttää oivalluksia, joista tulevaisuuden projektit syntyvät.

Kulttuuri, sen vaatima tila ja rahoitus synnyttävät arvokeskustelua. Oulun Taiteilijaseuran lähtökohtana oli tuoda osaksi kulttuuripääkaupunkivuotta hanke, jossa taide tuodaan gallerian seinien ulkopuolelle. Avoimessa kaupunkiympäristössä kulkija voi vahingossa laajentaa käsityksiään ja saada uusia ajatuksia. Taiteen tekijän ei kannata sivuuttaa itseltään kysymystä, miksi tämä teos? Saman kysymyksen esittää myös katsoja. Me Oulun Taiteilijaseurassa mietimme, onko taiteilija vapaampi suunnittelemaan villimmin, kun teoksen monumentaalisuudesta ei ladata paineita? Uskaltavatko uransa eri vaiheissa olevat yrittää, kun oletus ei ole yhdestä meritoituneesta palkitusta? Odotamme innolla, mitä tulemme näkemään ja kokemaan. 
 

ARToulu-taidealue

ARToulu-taidealueen teokset valitaan visuaalisen alan ammattitaiteilijoille suunnatun avoimen haun perusteella. Haku on avoinna 12.8.2024 asti. Teoshaku on suunnattu ensivaiheessa Suomessa asuville visuaalisen alan ammattitaiteilijoille sekä Suomessa residensseissä työskenteleville eurooppalaisille taiteilijoille. Lisätietoja https://artoulu.fi/taidealue.

Taidealueen toteuttaa Oulun Taiteilijaseura -63 ry, joka on Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella toimivien visuaalisen alan ammattitaiteilijoiden yhdistys. Oulu on vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki. Taidealueen mahdollistava Exploring ART -hanke on osa Oulu2026-kulttuuriohjelmaa ja kulttuuri-ilmastonmuutosta. 

Johanna Pöykkö
kuvataiteilija, Oulun Taiteilijaseura -63 ry:n puheenjohtaja