Uutiset20.3.2020

Väyläviraston ja asiantuntijapalvelu Yhteiskuntataiteilijatoiminnan toteuttamassa raportissa käsitellään taiteen merkitystä asemaympäristöissä ja kartoitetaan uusia mahdollisuuksia sijoittaa julkista taidetta asemaympäristöihin.

Väylävirasto ja Riihimäen kaupungin isännöimä Yhteiskuntataiteilijatoiminta ovat toteuttaneet yhteistyössä vuosien 2017–2019 aikana konseptin taiteen sijoittamisesta asemanseuduille. Laajan raportin tarkastelualueena ovat asemanseudut ja henkilöliikennepaikat välillä Helsinki-Seinäjoki.

Konseptissa tarkastellaan taiteen näkökulmasta alueen rautatieasemia, -seisakkeita ja pääkaupunkiseudun juna- ja metroasemia sekä kootaan yhteen minkälaisia kulttuuripalveluita ja taideteoksia on jo olemassa asemaympäristöissä, ja millaisia taidesuunnitelmia on vireillä. Samalla on kartoitettu uusia mahdollisuuksia sijoittaa julkista taidetta asemaympäristöihin.

Asemataiteen mahdollisuudet

Asemaympäristön viihtyisyys sekä sujuva liikkuminen rautateiden eri puolille jääville asuinalueille on tärkeä näkökulma asemanseutuja kehitettäessä. Taide tarjoaa mahdollisuuksia parantaa paikan turvallisuutta ja tunnistettavuutta sekä lisää elämyksellisyyttä aseman päivittäiseen arkiympäristöön. Muun muassa Riihimäen asemanseutua kehitetään taiteen keinoin. Suunnitteilla on toteuttaa taideteos aseman alittavaan tunneliin kevyen liikenteen reitille. Riihimäen asematunnelin saneeraus toteutetaan vuoden 2021 aikana Riihimäen kunnallistekniikan ja Väyläviraston yhteistyönä.

Mahdollisuuksia suunnitelmalliseen julkisen taiteen toteuttamiseen henkilöliikennepaikoille tarjoaa esimerkiksi prosenttiperiaate.

Taiteen sijoittaminen asemanseuduille – raportti (Väyläviraston julkaisu 53/2019) on luettavissa verkossa.