Uutiset20.1.2022

Uudessa valtakunnallisessa arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa yhdeksi toimenpiteeksi on nostettu taiteen käyttö rakentamisessa sekä rakennus- ja taidealojen välinen yhteistyö.

Suomen uusi valtakunnallinen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma vuosille 2022–2035 on julkaistu. Ohjelman otsikko on Kohti kestävää arkkitehtuuria.

Myös taiteen ja rakentamisen välinen yhteistyö on päässyt osaksi ohjelman toimenpide-ehdotuksia.

"Paikkojen identiteettiä vahvistetaan syventämällä rakennus- ja taidealojen välistä yhteistyötä, tukemalla entistä laajemmin taiteen käyttöä hyvän ympäristön rakentamisessa prosenttiperiaatteen malleilla sekä kehittämällä julkisen taiteen prosesseja ja hankintojen hyvää laatua", ohjelman toimenpiteissä todetaan.

Tämä on samalla ensimmäinen kerta, kun julkinen taide ja prosenttiperiaate mainitaan valtakunnallisessa arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa. Edellinen, ensimmäinen valtakunnallinen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma julkaistiin vuonna 1998.

Kantavia teemoja uudessa arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa ovat arkkitehtuurin vaikutus ihmisten ja luonnon hyvinvointiin sekä hyvän arkkitehtuurin ja suunnittelun kestävyys.

Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma asettaa tavoitteet ja toimenpiteet, joilla rakennetun ympäristön kokonaisvaltaista kestävyyttä kehitetään vuosina 2022–2035. Uuden ohjelman valmistelu on perustunut opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön asettaman työryhmän työhön.