Uutiset18.3.2024
Julkisen taiteen periaateohjelman kansikuva
Julkisen taiteen periaateohjelman kansi. Kuvassa yksityiskohta Akseli Leinosen teoksesta Kylän portti.

Lahden kaupunginhallitus hyväksyi julkisen taiteen työryhmän laatiman periaateohjelman. Periaateohjelmassa linjataan julkisen taiteen hankintakriteerit, taiteilijoiden valintatavat sekä rahoitusmallit Lahdessa. 

Tutkimusten mukaan valtaosa suomalaisista haluaa taideteoksia arkiympäristöönsä ja lähes yhdeksänkymmentä prosenttia rakennuttajista uskoo taiteen nostavan asuinalueen ja kiinteistöjen arvoa. 

Näin todetaan Lahden julkisen taiteen periaateohjelmassa, jonka tarkoituksena on selkiyttää julkisen taiteen parissa tehtävää työtä, sekä sen toiminta- ja rahoitusperiaatteita. Periaateohjelman laatineen julkisen taiteen työryhmän tavoitteena on saada Lahteen taiteellisesti korkeatasoista kuvataidetta, joka kestää aikaa ja lisää kaupunkitilan viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta. 

Periaateohjelman mukaan julkiselle taiteelle riittää kysyntää, mutta siihen tarvittavien resurssien järjestäminen on aikaisemmin ollut epävarmaa. Ohjelman tarkoituksena onkin varmistaa julkiselle taiteelle pysyvät toimintaperiaatteet sekä riittävät resurssit.

Prosenttiperiaatetta tulisi ohjelman mukaan noudattaa suurissa perusparannus- ja uudisrakennushankkeissa, ja sitä voidaan soveltaa myös infrahankkeisiin ja kaupungin tontinluovutusehtoihin. Prosenttiperiaatteen lisäksi julkista taidetta voidaan ohjelman mukaan toteuttaa myös rahastomallilla, kertaluonteisella erillisrahoituksella sekä avustuksin, lahjoituksin ja keräyksin.

Julkisen taiteen periaateohjelma on tarkoitettu oppaaksi kaikille julkisen taiteen parissa työskenteleville, ja siihen on koottu hyväksi havaittuja toimintamalleja taiteen hankintaan, tekemiseen ja ylläpitoon liittyen. Ohjelman toimenpiteet koskevat ensisijaisesti Lahden kaupungin rakennushankkeita, mutta niistä on hyötyä myös muille julkisen taiteen kanssa työskenteleville organisaatioille sekä taiteilijoille.

Ohjelmatyöhön on saatu ohjausta Taiteen edistämiskeskukselta.