Uutiset17.5.2022
Taideteos metroasemalla
Vuonna 2021 valmistuneita teoksia ilmoitettiin kyselytutkimuksessa yhteensä 60 kappaletta. Kuvassa Leena Nion teos Haavekuvia (2021) Finnoon metroasemalla. Kuva: Kusti Manninen / Tunne Production

Taiteilijoiden mielestä julkisen taiteen projektit onnistuvat valtaosin hyvin, ja kaksi kolmasosaa työskentelisi mielellään julkisen taiteen projekteissa myös jatkossa.

Tiedot ilmenevät kehittämisen asiantuntija Katri Salmenojan tuottamasta ja toimittamasta Julkisen taiteen teokset, palkkiot ja prosessit 2021 -julkaisusta.

Kysely toteutettiin keväällä 2022, ja sillä kerättiin tietoa ensisijaisesti Suomessa toimivien ammattikuvataiteilijoiden tekemistä, vuonna 2021 valmistuneista julkisen taiteen teoksista sekä teosten tilaajista, työstä maksetuista palkkioista, julkisen taiteen työskentelyprosesseista ja projektien vaikutuksista taiteilijoiden toimeentuloon ja uranäkymiin.

Julkisen taiteen teokset, palkkiot ja prosessit 2021 -kysely on osa julkisen taiteen tietopohjan kehittämistä, jota ovat rahoittaneet Taiteen edistämiskeskus, Suomen Kuvanveistäjäliitto, Frame Contemporary Art Finland ja Suomen Taiteilijaseura jäsenjärjestöineen. Kyselyn ohjausryhmään ovat kuuluneet edustajat myös Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporesta ja Taideyliopistosta. Kehittämisen tarkoituksena on kartuttaa tietoa julkisen taiteen teoksista ja toimialasta sekä selvittää näkymiä toimialan työllistymismahdollisuuksista.

Kyselyyn vastasi yhteensä 120 taiteilijaa. Heistä 33 % oli työskennellyt taiteilijana yhdessä tai useammassa vuonna 2021 valmistuneessa julkisen taiteen projektissa. Näistä taiteilijoista 13 % oli julkisen taiteen tekijänä ensikertalaisia. Vuonna 2021 valmistuneita teoksia ilmoitettiin kyselytutkimuksessa yhteensä 60 kappaletta. Julkisen taiteen vuosittaisista volyymeista ei ole tähän mennessä ollut yhteen koottua tietoa.

Kyselystä käy ilmi, että taiteilija valikoituu julkisen taiteen projektiin yleensä joko tilaajan suoran yhteydenoton kautta (39 % vastaajista) tai erilaisilla taidekilpailuilla, kuten avoimella kilpailulla (16 %), kutsukilpailulla (9 %) tai portfoliohaulla (7 %).

Yhteensä 82 % julkisen taiteen projekteista onnistui vastaajien mukaan hyvin tai todella hyvin. Vastaajista 67 % työskentelisi kokemustensa perusteella mielellään julkisen taiteen projekteissa myös tulevaisuudessa.

Taiteilijat kokivat julkisen taiteen palkkiot yleisesti taloudellisesti tärkeiksi. Yleisimmin julkisen taiteen projekteista saatu tulo muodosti noin puolet taiteilijan vuoden kokonaistuloista. Vastaajista 63 % oli tyytyväisiä saamaansa palkkioon projektista.

Paremman julkisen taiteen tietopohjan toivotaan edistävän hyviä käytäntöjä, vuorovaikutusta ja tiedonkulkua julkisen taiteen tekijöiden, tilaajien ja sidosryhmien kesken sekä lisäävän julkisen taiteen näkyvyyttä.
 

Lisätietoja:

Viestintäpäällikkö Hanna Hannus, Suomen Taiteilijaseura
hanna.hannus@artists.fi, p. 050 307 2127