Uutiset29.5.2024

Taiteen edistämiskeskuksen julkaisema katsaus kokoaa tilastoja, artikkeleita ja ilmiöitä julkisesta taiteesta Suomessa.

Julkaisu käsittelee tällä kertaa alueellisia realiteetteja ja mahdollisuuksia.

- Edistämis- ja kehittämispuheen sijaan olemme pyrkineet löytämään puheenvuoroja toimijoilta, jotka katsovat maailmaa omista sijainneistaan ja ympäristöistään, ja pohtivat taiteen roolia ja mahdollisuuksia maailmassa näiden lähtökohtien lävitse nähtynä, julkaisun esipuheessa todetaan.

Julkaisuun on koottu myös edellisen vuoden osalta avainlukuja esimerkiksi prosenttiperiaatetta noudattavista kunnista ja taidekilpailujen määrästä.

Vuosikritiikin on kirjoittanut kulttuurilehti Kaltion päätoimittaja Paavo J. Heinonen. Taiteilijan näkökulmaa perifeeriseen tai marginaaliseen luomisen tilaan ja tapaan tarjoaa tekstissään Ville-Juhani Sutinen. Kolumnisteina toimivat Tarton kulttuuripääkaupunkivuoden 2024 organisaation Triin Pikk sekä HAM Helsingin taidemuseossa työskentelevä konservaattori Polina Semenova. Lisäksi katsauksessa esitellään julkisen taiteen pyöreä pöydän keskusteluita.

Julkaisun ovat toimittaneet Taiteen edistämiskeskuksen julkisen taiteen asiantuntijapalveluiden Maija Kasvinen, Mari Kemppinen, Leevi Lehtinen ja Mika Savela.

Lue katsaus (linkki)