Blogi7.9.2021
Värikkäitä taideteoksia harmaan suurikokoisen rakennuksen katolla.
Andy Best ja Merja Puustinen: Strange Fruits 2019, Vuotalon katto, Sculpture Expanded – Liikkuva julkisen taiteen laboratorio. Kuva: Jussi Tiainen

Yksi merkittävä julkisen taideteoksen hankintaan ja sijoittamiseen vaikuttava kriteeri on se, onko teos tuotettu ja suunniteltu juuri tiettyyn paikkaan eli onko se paikkasidonnainen vai ei. Toinen tärkeä kriteeri on teoksen sijoituksen ajallinen kesto: onko teos pysyvä vai väliaikainen?

Suomen Kuvanveistäjäliitto avasi viime vuoden lopussa ei-paikkasidonnaisen ja väliaikaisen julkisen taiteen hankintaan digitaalisen Isot veistokset -palvelun, jonka kautta valmiita teoksia voidaan hankkia esille. Hankkeen taustalla oli myös Kuvanveistäjäliiton kesällä 2019 Helsingissä toteuttama näyttelyhanke Sculpture Expanded – Liikkuva julkisen taiteen laboratorio, joka pilotoi teosten paikasta toiseen siirtämiseen perustuvaa näyttelymallia.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella toteutettu sivusto on tuonut julkisen ja yksityisenkin taiteen hankintaan matalan kynnyksen palvelun tarjoamalla ympäri vuorokauden jo olemassa olevia taideteoksia erilaisiin käyttökohteisiin. Julkisen taiteen hankinnoissa ei ole aina aikaa, tarvetta tai resursseja kilpailun järjestämiseen tai suoran tilauksen tekemiseen. On myös erilaisia tapahtumia, joissa taiteelle olisi tilausta, mutta sen hankkiminen on liian monimutkaista. Näihin tilanteisiin uusi kevyempi hankintamalli asiantuntijapalveluineen tarjoaa vaihtoehdon. Palvelu mahdollistaa teosten vuokrauksen tai ostamisen kuten taidelainaamoissa. Teoshankinnan kohde voi olla esimerkiksi kaupungin tai kunnan juhlavuosi, yrityksen seminaari, festivaali, kesänäyttely tai muu tapahtuma, johon halutaan taidetta tilapäisesti tai pysyvästi esille.

Ensimmäisen vuoden aikana sivuston kautta on jo vuokrattu teoksia myös taidenäyttelyihin, kuten Lahden visuaalisten taiteiden museon Malvan tuottamaan Jujut-näyttelyyn kesällä 2021. Uusi ulottuvuus löytyi, kun lavastaja Kristiina Saha löysi sivustomme kautta veistoksia Saara Cantellin ohjaamaan Karkurit-televisiosarjaan. Julkisesti esillä olevaa taidetta tämäkin. Isot veistokset -sivuston toivotaankin lisäävän taiteen kierrätystä, käyttömahdollisuuksia ja näkyvyyttä julkisissa tiloissa ja erilaisissa tapahtumissa – vain mielikuvitus on rajana.

Palvelu tuo myös taiteilijoille mahdollisuuden ansaita jo olemassa olevilla teoksillaan. Taiteilijoilla on suuri määrä valmiita teoksia pakattuna työ- ja varastotiloihin. Esimerkiksi näyttelyissä jo esillä olleisiin teoksiin on sidottu suuri taiteellinen panos, työaikaa ja materiaaleja. Malli on myös ekologinen ja toteuttaa kestävän kehityksen ja kiertotalouden ajatusta: varastoiduille teoksille saadaan uusia käyttökohteita. Myös vanhemmat työt voivat saada uuden sijoituskohteen, jolloin tilauksen lähtökohtana voi olla taiteilijan, materiaalin ja teoksen luonteen lisäksi myös teoksen valmistumisajankohta.

Isot veistokset -sivuston sisältö perustuu taiteilijoiden itse toimittamaan materiaaliin, jossa avataan mm. teoksen tekniset tiedot, hinta, näyttelyhistoria, sijoitus sisälle tai ulos sekä elinkaari. Yhteydenpito tilaajan ja taiteilijan välillä sekä käytännön järjestelyt ja sopimusten tekeminen hoidetaan Kuvanveistäjäliitossa. Koska tarjolla olevien taideteosten ja tilaajatahojen kirjo on varsin laaja, asiantuntija-apu auttaa löytämään kuhunkin tilanteeseen sopivan ratkaisun. Palvelun tavoitteena on olla informatiivinen, selkeä ja helposti käytettävä sekä mahdollistavan nopeatkin tilaukset.

Palvelu ei korvaa tiettyyn paikkaan suunniteltuja julkisia teoksia ja niiden hankkimista kilpailujen kautta, vaan antaa uuden kanavan ei-paikkasidonnaisten, väliaikaisten ja pysyvien teosten hankintaan. Väliaikaisen julkisen taiteen käyttö lisää taiteen näkyvyyttä ympäristössämme ja on tervetullut lisä pysyvien teosten rinnalle.


Tiina Veräjänkorva
Toiminnanjohtaja, Suomen Kuvanveistäjäliitto

 

Juuri julkaistu Rakennustietosäätiön päivitetty ohjekortti RT 103380 Taide Rakennushankkeessa on myös huomioinut väliaikaisen julkisen taiteen yhtenä vaihtoehtona. Ohjekortti on julkaistu RT tietoväylässä.