Päättynyt kilpailu14.4.2022

Kankaan Palvelu Oy järjestää avoimen, yksivaiheisen taidekilpailun Jyväskylän Kankaalle, Kankaanaukiolle sijoittuvasta julkisesta taiteesta.  Kankaanaukio on Kankaan alueen merkittävin aukio.

Kankaan Palvelu Oy kutsuu Suomessa pysyvästi asuvia kuvataiteilijoita ottamaan osaa Kankaanaukion avoimeen taidekilpailuun, jolla haetaan toteutuskelpoisia ideoita Jyväskylän Kankaan asuin- ja yritysalueelle sijoittuvalle taideteokselle. Kilpailu on luonteeltaan yleinen ideakilpailu. Siihen lähetetyistä ehdotuksista palkintolautakunta valitsee yhden teoksen toteutussuunnitteluun. 

Kilpailun tavoitteena on hankkia yksi pysyväisluonteinen taideteos tai taideteosten kokonaisuus Jyväskylän Kankaan Kankaanaukiolle. Kankaanaukiosta muodostuu Kankaalle merkittävin tapahtuma-aukio. Taiteen toivotaan ilmentävän Kankaan alueen identiteettiä sekä toimivan yhteisöllisyyttä ruokkivana paikkana alueen asukkaiden ja alueella työskentelevien sekä vierailevien keskuudessa. Kankaanaukiolle toteutettavan taiteen tulisi muodostaa aukiolle vahva, kaupunkikuvallinen profiili sekä tehdä aukiosta omaleimainen ja tunnistettava. Taiteen tavoitteena on myös palvella siellä tapahtuvaa oleskelua ja kohtaamista.  

Taidekilpailun tavoitteena on toteuttaa korkeatasoista julkista taidetta ja tarjota uusia näkökulmia kaupunkitilaan ja sen käyttöön. Ehdotusten toivotaan hyödyntävän luontevasti alueelle syntyvää ympäristörakennetta sekä tukevan aukiolla järjestettäviä tapahtumia. 

Kankaanaukiolle toteutettavan taiteen tulisi olla näkyvissä kaikkina vuoden- ja vuorokaudenaikoina. Ehdotuksessa voidaan huomioida myös talviaikainen käyttö ja tapahtumatoiminta. Tavoitteena on löytää kustannustehokas, visuaalisesti näyttävä ja kestävä ehdotus, joka integroituu osaksi aukion pintamateriaaleja, rakenteita ja toiminnallisuutta. Teoksessa voidaan hyödyntää myös muita taidemuotoja, kunhan toteutuksessa huomioidaan aukiota ympäröivä asuminen ja siihen liittyvät reunaehdot. 


KILPAILUALUEEN KUVAUS JA KOKONAISBUDJETTI:

Taideteoksen tulee sijoittua ensisijaisesti Kankaanaukiolle, mutta se voi levittäytyä soveltuvin osin myös Hjalmarinraitille ja Rullakujalle. Taideteoksen toteuttamiseen on varattu enimmillään 170 000 € + alv. Hinnan tulee kattaa taideteoksen suunnittelun, toteutuksen ja materiaalikustannukset aliurakoineen. 
 

PALKINNOT: 

Palkinnot jaetaan seuraavasti: 

1. palkinto 6 000 € 
2. palkinto 4 000 € 
3. palkinto 2 000 € 

yksi yleisön suosikki 1 000 € 

Palkinnot ovat verovapaita. 

 

Kilpailuaika alkaa 14.4.2022 ja päättyy 30.9.2022.  

Kilpailun liittyvät lisäkysymykset toimitetaan sähköpostitse 30.5.2022 mennessä osoitteeseen:  
taidekilpailu@artimpact.fi, josta välityshenkilö toimittaa ne kilpailun järjestäjälle.

Kysymykset vastauksineen julkaistaan 21.6.2022 Kankaan Palvelu Oy:n verkkosivuilla: https://www.kangasverkko.fi/fi/prosenttikulttuuri.html 

Kilpailuun osallistuville järjestetään Kankaan alueen yleinen esittelytilaisuus koronatilanteen niin salliessa tiistaina 24.05.2022 klo 12.30–16.00 Kankaan porttirakennuksella osoitteessa Kympinkatu 3, 40320 Jyväskylä. Esittelyn yhteydessä järjestetään kävelykierros Kankaan alueelle. Mahdollisesta peruuntumisesta ilmoitetaan edellä mainitulla verkkosivulla. 


Kilpailussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran kilpailusääntöjä.


Kilpailuohjelma liitteineen on luettavissa Kankaan Palvelu Oy:n sivuilla osoitteessa: https://www.kangasverkko.fi/fi/prosenttikulttuuri/kankaanaukion_avoin_taidekilpailu.html