Uutiset11.3.2022

Kyselytutkimuksella kerätään tietoa julkisen taiteen teoksista ja toimialasta sekä selvitetään, minkälaisia työllistymismahdollisuuksia julkinen taide tarjoaa taiteilijoille.

Suomen Kuvanveistäjäliitto on yhteistyössä Suomen Taiteilijaseuran, Taiken, Frame Contemporary Art Finlandin, Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen ja Taideyliopiston kanssa käynnistänyt julkisen taiteen tietopohjan kehittämishankkeen. Hankkeen tarkoituksena on kartuttaa tietoa julkisen taiteen teoksista ja toimialasta, selvittää näkymiä taiteilijoiden ja toimialan työllistymismahdollisuuksista, edistää hyviä käytänteitä, vuorovaikutusta ja tiedonkulkua tekijöiden, tilaajien ja sidosryhmien kesken sekä lisätä julkisen taiteen näkyvyyttä. Hankkeen pohjalta on myös tarkoitus luoda julkiselle taiteelle vuosittainen tiedonkeruun malli tilastointia varten.

Tietoa kerätään kyselyllä, jonka on rahoittanut Taike, Frame Contemporary Art Finland ja Suomen Taiteilijaseura jäsenjärjestöineen. 

Kyselyssä kerätään tietoa erityisesti vuonna 2021 valmistuneista julkisen taiteen teoksista sekä niihin liittyvistä prosesseista ja palkkioista. Kyselyyn toivotaan vastauksia kaikilta taiteilijoilta, myös heiltä, jotka eivät ole koskaan tehneet julkista taidetta, tai joilla julkisen taiteen projekti on jostain syystä keskeytynyt

Kyselyyn vastaaminen vie noin 15–30 minuuttia.

Vastaa kyselyyn täällä.

Kyselyyn voi vastata 31.3.2022 saakka.

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja raportoidaan anonyymisti. Julkaistavista tilastoista ja raportista ei pysty tunnistamaan yksittäisen vastaajan tietoja. 

Ulkoisena asiantuntijana hankkeessa toimii Katri Salmenoja, joka vastaa tiedon analysoinnista ja raportoinnista. Kyselyä on ollut kehittämässä lisäksi neljä julkisen taiteen parissa toiminutta kuvataiteilijaa. 

Mikäli sinulla herää kysyttävää hankkeesta tai kyselystä, voit olla yhteydessä Suomen Taiteilijaseuran viestintäpäällikköön: Hanna Hannus, hanna.hannus@artists.fi.

Kyselyn yhteydessä taiteilijoita kannustetaan myös ilmoittamaan julkiset taideteoksensa Rakennustietosäätiön ylläpitämään julkisen taiteen teospankkiin, joka löytyy osoitteesta: https://taiderakentamisessa.fi/teokset/.