Uutiset29.4.2020

Joensuun Penttilänrannan alueelle on hankittu julkista taidetta prosenttiperiaatteella vuodesta 2013 lähtien.

Joensuun kaupunki on kutsunut ympäristötaiteilija Kaisa Berryn, kuvanveistäjä Maija Helasvuon ja kuvanveistäjä Tuomas Ollikaisen osallistumaan Joensuun Penttilänrannan Ylisoutajanaukion kutsukilpailuun. Taiteilijavalinnat teki Joensuun kaupungin nimeämä Penttilänrannan taidehankintaryhmä.

Kilpailulla haetaan teosehdotusta Penttilänrannan Ylisoutajanaukiolle toteutettavaksi taideteokseksi. Teoksen tulee olla pysyväisluonteinen ja paikkasidonnainen, ja vahvistaa aukion luonnetta kohtaamispaikkana, jossa taide on osa kokonaisuutta. Teoksen toivotaan olevan helppohoitoinen, ja ottavan huomioon myös ekologisuus- ja turvallisuusaspektit. Tavoitteena on mahdollistaa teoksen moniaistinen vastaanotto, jonka toteutuksessa on huomioitu vuorokauden- ja vuodenajat.

Kilpailuehdotuksen jättäneille taiteilijoille maksetaan 2 500 euron kutsupalkkio. Kilpailuaika päättyy 29.8.2020. Kilpailuohjelma on hyväksytty Suomen Taiteilijaseurassa.

Teoksen toteuttamiseen on varattu 140 000 euroa. Summa sisältää teoksen toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset ja taiteilijapalkkion. Teos on tarkoitus toteuttaa vuonna 2021.

Kilpailun arvostelulautakuntaan kuuluvat kaavoituspäällikkö Juha Pekka Vartiainen, kaavoitusarkkitehti Natalia Musikka, kuvanveistäjä Kaarina Kaikkonen, kuvanveistäjä Heimo Suntio ja kuvanveistäjä Harri Turunen. Lopullisen päätöksen teoksen tilaamisesta tekee Joensuun kaupunki.

Joensuun Penttilänrannassa on kiinnitetty erityistä huomiota rakennetun ympäristön viihtyisyyteen tuomalla taide osaksi asukkaiden jokapäiväistä elämää. Alueelle on hankittu taidetta prosenttiperiaatteella vuodesta 2013 lähtien. Teoksia löytyy rakennusten julkisivuista, aulatiloista, pihapiireistä ja puistoista. Taidetta on hankittu suorina hankintoina ja kutsukilpailujen kautta.