Uutiset29.3.2021
Kuva taideteoksesta, jossa seinällä puun ja ihmisten muotoisia hahmoja.
Taiteilija Ninni Luhtasaaren teossarja Harhailevat ajatukset käsittää viisi keraamista reliefiä, jotka sijoittuvat Lamminrahkan uuteen koulukeskukseen. Kuva: Ninni Luhtasaari

Lamminrahkan yleissuunnitelma mahdollistaa kattavan julkisen taiteen ja tapahtumakulttuurin toteutuksen uuteen kaupunginosaan.

Tampereen ja Kangasalan rajalle tulevina vuosina rakentuvalle Lamminrahkan alueelle on laadittu julkisen taiteen yleissuunnitelma. Kaupunki- ja luontoympäristöön liittyvästä julkisesta taiteesta on tulevaisuudessa tarkoitus tehdä yksi alueen vetovoimatekijöistä.

Nyt laadittu julkisen taiteen, unelmien viherympäristön ja tapahtumien yleissuunnitelma avaa, kuinka tavoitteeseen päästään käytännössä. Pysyvien taideteosten lisäksi alueelle on ideoitu mahdollisia kulttuuritapahtumia ja väliaikaista taidetta. Ohjelmassa on kuvattu, kuinka taiteen hankintaprosessit etenevät vaihe vaiheelta sekä avattu eri tahojen rooleja. Ohjelmatyön myötä alueelle on laadittu yhteensä kymmenen taiteen sijoituspaikkaa sekä ideoitu monipuolista tapahtumakulttuuria.

Lamminrahkan kaupunginosaan keskittyvää ohjelmaa on edeltänyt Kangasalan kaupunginvaltuuston maaliskuussa 2020 hyväksymä taide- ja ympäristöohjelma. Lumoava Kangasala -ohjelmassa on tunnistettu taiteen osalta koko kaupunkia koskevia teemoja, sekä otettu kantaa taidehankintojen malleihin ja rahoitukseen. Nyt valmistunut suunnitelma toimii alueen julkisen taiteen toteutusta ja käytäntöjä konkreettisesti ohjaavana työkirjana.

 

Ensimmäisen taidekilpailun voittoon Ninni Luhtasaari

Taiteilijavalinnan tavat seuraavat Lamminrahkassa kunkin taidekohteen tavoitteita. Tulevina vuosina tulee toteutumaan sekä portfoliohakuja että avoimia taidekilpailuja. Kilpailut toteutetaan Suomen Taiteilijaseuran sääntöjen mukaan.

Syksyllä 2020 käynnistyneessä Lamminrahkan koulukeskuksen kilpailussa toteutettavaksi valittiin taiteilija Ninni Luhtasaaren teosehdotus. Moniosainen teoskokonaisuus valmistuu samanaikaisesti koulurakennuksen kanssa, joka avataan yleisölle vuonna 2023. Taidehanke etenee seuraavaksi toteutusvaiheeseen.

Koulukeskuksen taiteilijavalinta toteutettiin kaksivaiheisella kilpailulla. Ensimmäisessä vaiheessa toteutettuun portfoliohakuun saapui 124 portfoliota, joiden pohjalta neljä taiteilijaa valittiin kutsukilpailuvaiheeseen. Kutsukilpailu järjestettiin anonyyminä.

“Anonyymissä kisassa teosidean laatu ratkaisee, ei taiteilijan nimi. Näin avautuu paremmin mahdollisuuksia myös lahjakkaille, nuorille tekijöille, josta tämäkin voitto todistaa”, kuvaa hankkeen taidekoordinaattori Maija Kovari.

Lamminrahkan taideohjelmasta vastaa Public Art Agency Finland, ja mukana oli monialainen eri taiteenlajien ammattilaisista koostuva tiimi. Monialaisella yhteistyöllä pyrittiin varmistamaan, että toteutuva julkinen taide on korkeatasoista ja ammattimaisesti toteutettua.