Päättynyt kilpailu5.12.2023

Lappajärven kunta hakee yhtä taiteilijaa tai taiteilijaryhmää toteuttamaan julkista taidetta yhteen uudiskohteeseen. Portfoliohausta järjestetään infotilaisuus 13.12.2023 klo 15.30-17.00 Teams-yhteydellä.

Lappajärvi on kunta, joka on tunnettu noin 78 miljoonaa vuotta sitten meteoriitintörmäyksestä syntyneestä Euroopan suurimmasta kraatterijärvestä. Monille Lappajärvi on nostalginen ja nykypäivänä palvelurikas ja aktiivinen kunta. Etelä-Pohjanmaan oloissa ainutlaatuinen maakuntajärvi tarjoaa lähiseudun asukkaille, mökkiläisille, kesälomalaisille ja muille matkailijoille puitteet, joita ei aivan läheltä löydy. Sen rannoilla sijaitsee noin 1100 mökkiä ja vapaa-ajan asuntoa.

Lappajärven Kesäteatteri, Kylpylä Kivitippu, Järviseudun Golf-seura ja monet kulttuuritapahtumat houkuttelevat vuosittain tuhansia matkailijoita viihtymään Lappajärvelle. Erityisesti Lappajärven kesä tarjoaa matkailijalle monenlaista koettavaa ja nähtävää, mutta elämyksiä ja palveluita on saatavilla ympäri vuoden.

Taidehankinnalla Lappajärven kunta haluaa lisätä asukkaiden sekä matkailijoiden saavutettavaa kulttuurikokemista laadukkaassa käyntikohteessa. Paikallisella tasolla lisäämme asukkaiden kulttuurihyvinvointikokemisen mahdollisuuksia. Kulttuurikohde tullaan liittämään Lappajärven kunnan perusopetuksessa toteutettavaan kulttuurikasvatussuunnitelmaan. Taidehankinnan monimuotoisuutta ja saavutettavuutta lisää myös se, että käyntikohteessa huomioidaan luontotaiteen kokeminen esteettömästi erityisryhmille. Taidehankinta mahdollistaa kulttuurihyvinvointikonseptien lisäämisen osana kuntalaisten sekä matkailijoiden palveluita.

Kanavapuiston esteetön kulttuuriluontopolku

Esteettömän kulttuuriluontopolku kokonaisuuteen kuuluu kalatiekanavan vieressä kauniissa luonnon maisemassa kulkeva 1 200 m pitkä sekä 1,8 m leveä esteetön puurakenteinen kulkuväylä, jossa on mahdollista liikkua pyörätuolilla kelaten tai muulla päivittäisessä käytössä olevalla liikkumisen apuvälineellä. Kanavapuiston esteetön kulttuuriluontopolku sijaitsee Halkosaaren kesäteatterin läheisyydessä. Kohde on uudiskohde ja valmistui loppuvuodesta 2022. Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselta myönsi rakentamishankkeelle 50 000 € avustuksen. Rakentamishankkeen kokonaiskustannus oli 135 000 €. Alueelle on hankkeen yhteydessä muodostettu laajempi aluekehittämissuunnitelma.

Kulttuuriluontopolun yhteydessä sijaitsee arboretum ja kivilajipuisto. Nämä ilmentävät suomalaista kaunista puu- ja kivilajistoa luonnonpuisto-olosuhteissa. Esteetön kulkureitti mahdollistaa luontokokemuksen myös pyörätuolia käyttäville ulkoilijoille. Reitin varrella on 14 puuistutusallasta sekä 8 kivimonumenttia. Etenkin kivilajipuiston on erityislaatuinen, sillä kivet ilmentävät alueen uniikkia 78 miljoonaa vuotta sitten syntynyttä geologista perimää. Lappajärvi on muodostunut törmäyskraatterista, mikä on paikallisen kulttuuri- identiteetin perusta sekä vahva osa paikallista elämäntapaa. Kulkureitin päässä on tunnelmallinen laavu kotakeittiöineen, jossa pääsee nauttimaan myös kauniista Välijoen rannasta. Lappajärven kunta tulee jatkokehittämään kyseistä aluetta vapaa-ajan ja kokonaisvaltaisen hyvinvointia edistävän käytön sekä matkailun edistämiseksi.

Taidehankinnan tavoitteena on lisätä käyntikohteeseen kulttuurisisältöä taiteen muodossa Kraatterijärven Geoparkin sisällön sekä puulajiarboretumin lisäksi. Esteettinen, kokemuksellinen sekä mahdollisesti toiminnallinen ja kasvatuksellinen luontotaidehankinta lisää moniaistista kulttuurikokemusta. Lisäarvoa kohteelle tuo se, että se on esteetön luontokohde - luonto ja kulttuuri sekä taide voidaan kohdentaa myös erityisryhmille. Tutustu lisää kanavapuiston esteettömään kulttuuriluontopolkuun kohteen esittelyvideosta!

Portfoliohaku

Portfoliohaun tavoitteena on saada tietoa taiteilijoista, heidän osaamisestaan ja kiinnostuksestaan tehdä taideteos Lappajärven uudiskohteiseen. Taideteoksen lopullinen sijainti määritetään luonnosvaiheessa yhdessä taiteilijan sekä valintaa tekevän työryhmän keskustelun jälkeen. Taideteoksen sijaintipaikka lähtökohtaisesti määräytyy alueen pääkokonaisuuksien yhteyteen luontopolun alkuosa, kivilajipuiston ja puulajiarboretum tai kanavapuiston laavualue. Kohteeseen saadaan järjestymään helposti myös mahdollinen sähköntarve (valaistus tms.). Lisätietoa alueesta löytyy alla olevasta kanavapuiston alueopasteesta!

Portfoliohaku on avoinna 4.12.2023 – 28.12.2023 välisen ajan. Portfoliohakuun voivat osallistua Suomessa työskentelevät ammattitaiteilijat ja taiteilijatyöryhmät, joilla tulee olla taiteelliseen työskentelyyn soveltuva koulutus ja/tai aktiivinen ja ammattimainen toiminta alalla sekä näyttöä kyvystä toteuttaa teos itsenäisesti ja sovitussa aikataulussa. Eduksi katsotaan ympäristötietoinen asenne sekä kokemuksellisuuteen liittyvä tuntemus. Lisäksi painotetaan osallistavan taiteen tuntemusta. Portfoliohausta järjestetään infotilaisuus 13.12.2023 klo 15.30-17.00 Teams-yhteydellä. Tilaisuudessa taiteilijoilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä kohteeseen ja hakuun liittyen. Infotilaisuuteen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään 11.12.2023 klo 13 mennessä sähköpostitse anssi.kuusela@lappajarvi.fi. Lisätietoja portfoliohausta löytyy sivustolta www.lappajarvi.fi.

Portfoliohaun perusteella valitaan taiteilija tai työryhmä, joilta tilataan luonnos valmistettavasta teoksesta. Luonnoksesta maksetaan palkkio (3 000 € sis. alv) ja luonnoksen perusteella tehdään päätös teoksen tilauksesta. Toteutettavan teoksen kokonaisbudjetti on 50 000 €. Teoksen hankintaan on saatu tukea Taiteen edistämiskeskukselta (Taike). Teoksen tilaaja pidättää oikeuden päättää tilauksesta luonnoksen jälkeen.

Valintakriteereinä haussa ovat:

 • Tyylin ja tekniikan soveltuvuus luontoon sijaitsevaan kokemukselliseen teokseen

 • Teoksen vaatimat kestävyys- ja turvallisuuskriteerit

 • Taiteellisen tuotannon omaperäisyys, kiinnostavuus

 • Potentiaali tuottaa luontokohteeseen soveltuva kokemuksellinen teos

 • Kokemus vastaavista julkisen taiteen kohteista

 • Kokemus käyttäjäryhmien huomioimisesta (taidekokeminen, kulttuurimatkailu, kulttuurikasvatus, kulttuurihyvinvointi)
   

Portfolion tulee sisältää:

 • Taiteilijan yhteystiedot ja kotipaikka

 • Ansioluettelo (max 3 sivua)

 • Enintään kahdeksan työnäytettä sisältäen kuvan tai kuvien lisäksi lyhyen esittelytekstin (mm. koko,

  materiaali). Näytteet toimitetaan sähköisessä muodossa kuvina ja tekstinä, esim. jpeg- tai png- tai

  ppt-esityksenä.

 • Tekstimuotoinen perustelu osallistumiselle: Miksi tämä kohde kiinnostaa sinua erityisesti?

 • Miten mielestäsi tyylisi ja tekniikkasi soveltuvat ja toiminnalliseen teokseen? Kirjoita korkeintaan 500

  merkkiä.

 • Portfoliohaussa ei vielä oteta vastaan teosideoita tai -luonnoksia.

  Portfoliot tulee toimittaa sähköisesti anssi.kuusela@lappajarvi.fi 28.12.2023 klo 15.00 mennessä. Valinnan tekee valintaraati, johon kuuluvat Lappajärven kunta sivistysjohtaja Tarja Puro, tekninen johtaja Juha-Matti Näykki, vapaa-aikasihteeri Anssi Kuusela. Lisäksi valintaraatiin kuuluvat Nelimarkkamuseo johtaja Carmen Vendelin-Laukkanen, Taiteen edistämiskeskukselta julkisen taiteen läänintaiteilija Leevi Lehtinen sekä kulttuuriasiantuntija Tuija Ahola sekä Lappajärven kunnan luottamushenkilöitä edustavat Tuija Viinamäki, Vuokko Kraatari ja Pekka Keskinen. Portfoliohaussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran ohjeistusta. Portfoliohaun tuloksista ilmoitetaan julkisesti 12.01.2024 mennessä sivustolla www.lappajarvi.fi.

 • Lisätietoja

  Kysymykset koskien portfoliohakua on toimitettava sähköpostitse 11.12.2023 mennessä osoitteeseen anssi.kuusela@lappajarvi.fi. Portfolion tekijänoikeus säilyy taiteilijalla. Portfoliohaun järjestäjällä ei ole oikeutta käyttää, julkaista tai muutoin hyödyntää portfoliohakuun jätettyä materiaalia tai niistä otettuja kuvia, eikä siirtää oikeuksia eteenpäin kolmansille osapuolille. Portfoliohaun järjestäjä käsittelee hakuun osallistuneiden henkilö tietoja EU:n ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti haun toteuttamiseksi. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä käytetä muihin tarkoituksiin. Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään portfoliohakuun osallistumisen yhteydessä. Henkilötiedot poistetaan viimeistään, kun taidehanke on kokonaisuudessaan päättynyt, eikä henkilötiedoilla ole enää käyttötarvetta. Osallistumalla portfoliohakuun annat suostumuksesi siihen, että henkilötietoja käsitellään edellä kuvatun mukaisesti.


Hakuilmoitus Lappajärven kunnan verkkosivuilla (linkki)