Blogi28.11.2023
Ihmisiä keskustelemassa
Kuva Leevi Lehtinen. Keskustelua julkisesta taiteesta kuraattori Kati Otsin johdolla.

Taiteen edistämiskeskuksen julkisen taiteen asiantuntijatyön pilottihankeen viimeinen vuosi on pyörähtänyt käyntiin. Seuraavan vuoden aikana selviää, kuinka julkisen taiteen valtiollinen asiantuntijatyö järjestetään jatkossa.

Julkisen taiteen asiantuntijapalveluiden tarkoituksena on ollut jakaa tietoa julkisen taiteen parhaista käytännöistä, houkutella uusia toimijoita mukaan kentälle sekä vahvistaa alan sisäisiä, mutta myös ulkopuolelle kurkottavia kontakteja. Lisäksi tavoitteena on ollut vahvistaa keskustelua laadukkaasta elinympäristöstä ja taiteen sekä arkkitehtuurin roolista hyvän elämän osana.

Käytännössä taideasiantuntijan työ on surffaamista erilaisten ohjelmien, linjausten, lakien ja tutkimusten päällä. Koska ilon tuomista tai kauneuden lisäämistä harvoin nähdään riittävänä perusteena taiteen hankinnalle, haetaan taidehankintoihin tukea numeroista ja säädöksistä. Lakien ja linjausten päälle rakentuu osaltaan myös alueellinen taideohjelmatyö, jota on tehty taidemuseotehtävää hoitavien museoiden toimesta Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Päijät-Hämeessä. Taideohjelmien muodossa julkinen taide tuodaan päättäjien tietoisuuteen ja ohjelman valtuustokäsittelyllä taidetyöhön pyritään takaamaan kohtuulliset resurssit. Ohjelmatyö sanana herättää harvan intohimoja, mutta sitä voi tarkastella mahdollisuutena koota yhteen monitahoinen porukka pitkin kaupungin hallintoa, – ja kenties kutsua mukaan Taiken edustajan –, jonka kanssa viettää aikaa yhdessä pohdiskellen sitä, mitä olisi tulevaisuuden kaunis elinympäristö, jossa on hyvä elää arkea. Ohjelmatyö on paljon muutakin kuin valmis prosessikuvaus taidehankinnan etenemisestä. Se on neuvottelua arvoista ja erilaisten näkökulmien saattamista yhteen.

Laajempi yhteiskunnallinen ote nousee esiin myös Taiken vastikään päivitetyssä strategiassa (linkki). Siellä päätavoitteita ovat demokraattisen yhteiskunnan vahvistaminen taiteen ja kulttuurin avulla, taiteellisen työn edellytysten vahvistaminen sekä kestävän kasvun ja kansainvälistymisen mahdollisuuksien vahvistaminen. Julkisen taiteen hankkeista löytyy luonteva kosketuspinta jokaiseen tavoitekohtaan, mutta syksyisen Baltian matkan myötä erityisen innostavalta tuntuu kansainvälisten mahdollisuuksien kehittäminen julkisen taiteen saralla. Tulevaisuuden tavoitteenamme asiantuntijapalveluissa onkin parempi viestiminen Itämeren maiden taidekilpailuista.

Jokapäiväisessä hanketyössä katse kiinnittyy helposti taideprojektien määrään tai suureen mittakaavaan, johonkin numeraaliseen arvoon. Julkisten taidehankkeiden sparraus- ja neuvontatyö onkin iso osa tehtävänkuvaamme. Viime vuosien aikana niin arkkitehtuurissa kuin taiteessa on noussut esiin ääniä, jotka kyseenalaistavat jatkuvan lisätuotannon mielekkyyden ja uusien hankkeiden määrän onnistumisen mittareina. Taideteosten kunnostaminen ja korjausrakentaminen uudisrakentamisen sijaan tuntuu kiinnostavan toimijoita eri puolella kenttää. Edessä on kokonaisen maailmanjärjestyksen muuttaminen – kasvuun, kehittymiseen ja aina vain suurempaan yltäkylläisyyteen tähtäävä maailmankatsomuksemme joutuu kriittisen tarkkailun alle. Toukokuussa 2024 julkaistavassa vuosikatsauksessa sekä julkisen taiteen kevätpäivässä mietimmekin sitä, mitä downshiftaus, hallittu pieneneminen, unohdus ja graceful exit tarkoittaa julkisen taiteen ja rakennetun ympäristön kontekstissa sekä suhteessa taiteilijan työhön.

Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijapalveluiden työ jatkuu toistaiseksi ennallaan – arkisena ohjelmatyönä, uusina kontakteina ja kriittisinä keskusteluina eri alojen ammattilaisten kanssa.

Maija Kasvinen
taideasiantuntija, Taiteen edistämiskeskus