Blogi30.9.2022
Aura Lehtonen

Rakennusmateriaalien hinnat ovat nousseet, ja se vaikuttaa myös julkisen taiteen hankkeisiin. Juristi Aura Lehtonen neuvoo, miten kustannusten nousu voidaan huomioida niin tulevissa sopimuksissa kuin jo käynnissä olevissa hankkeissa.
 

Rakennusmateriaalien, erityisesti puutavaran ja teräksen, hintojen noususta on uutisoitu paljon tänä vuonna. Materiaalikustannusten nousu vaikuttaa myös taiteilijoiden työskentelyyn. 

Huomionarvoista on, että esimerkiksi julkisen taiteen tilaussopimukset ovat usein useamman vuoden pituisia, eivätkä sopimukset aina pidä sisällään hinnantarkistuksia.

Niissä materiaaleissa, joissa hintataso vaihtelee, tulee varmistua siitä, että teoksen toteuttamisbudjetoinnissa käytetty hinta on ajan tasalla. Materiaalin hinta voi olla kuitenkin täysin toinen sitten kun teosta ollaan toteuttamassa, mikä voi julkisen taiteen tilausteoksissa olla esimerkiksi vuoden päästä. Riskinä on, että teoksessa käytetyn materiaalin yleisestä kustannuskehityksestä johtuen teoksen valmistuksesta syntyvät kulut ylittävät tilausteoksen perustana olleen kustannusarvion - eli alibudjetointi. 

Kustannusten nousu voidaan kuitenkin huomioida ennakoivasti kuvataiteen tilaussopimuksia tehtäessä.

Jos teoksen tilaussopimusta tehtäessä on todennäköistä, että materiaalien hinnat tulevat muuttumaan ennen lopullisen teoksen valmistumista, tulee tilaajan kanssa sopia, kuinka kohonneet kustannukset huomioidaan teoksen hinnassa. Kohonneita kustannuksia koskevat ehdot on hyvä kirjata sopimukseen.

Yksi rakennusalalla yleisesti käytetty tapa on sitoa hinta tietyn materiaalin kustannusindeksiin. Tällöin taiteilijalle maksettavaa korvausta korotetaan, jos esimerkiksi teoksessa käytetyn teräksen hinta nousee toteutusvaiheen aikana. 

Silloin, kun sopimuksissa ei ole varauduttu materiaalikustannusten roimaan nousuun, on tärkeää, että kuvataiteilijat ottavat mahdollisimman pian yhteyttä teoksen tilaajaan ja tuovat esiin kustannusten nousun sekä neuvottelevat lisäbudjetista kasvaneisiin kustannuksiin.

 Näissä tilanteissa lähtökohtana on, että tilaaja ja taiteilija etsivät yhteistyössä ratkaisua, miten kustannusten nousut katetaan poikkeuksellisessa tilanteessa ja jakavat hintojen nousun vaikutuksia. Siten tilaajan tulisi olla valmis osallistumaan mahdolliseen kustannusten nousuun.
 

Toimi näin, jos julkisen taiteen materiaalien kustannusten nousu arveluttaa:

Jos sopimusta ei ole vielä tehty: Huomioi materiaalien hinnat jo sopimusvaiheessa. Kirjaa kohonneita hintoja koskevat ehdot sopimukseen. Selvitä, voiko sopimuksessa materiaalien hinnan sitoa kustannusindeksiin.


Jos tilaus on jo käynnissä, eikä sopimus huomioi kustannusten nousua: Ota mahdollisimman pian yhteyttä teoksen tilaajaan ja tuo esiin kustannusten nousu. Neuvottele lisäbudjetista kasvaneisiin kustannuksiin. Lähtökohtana on, että tilaaja ja taiteilija etsivät yhteistyössä ratkaisun hintojen nousun vaikutusten jakamiseen. Aura Lehtonen
Juristi, Suomen Taiteilijaseura
 

Suomen Taiteilijaseuran juristilta voi pyytää neuvoa sopimuksen muokkaamisessa. Oikeudellisen neuvonnan palvelu on tarkoitettu Suomen Taiteilijaseuran jäsenliittojen taiteilijajäsenille.