Koulutus5.2.2024
LAB Ammattikorkeakoulun logo

Kuvataiteen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon painopisteenä on julkisen taiteen osaamisen vahvistaminen.

Lisäksi koulutuksessa kartoitetaan uusia julkisen taiteen mahdollisuuksia ja pyritään laajentamaan julkisen taiteen käsitettä.

Koulutus antaa hyvät perusteet julkisen taiteen tekemiseen sekä alan asiatuntijana toimimiseen.

 

Lue lisää koulutuksesta (linkki)

Julkisen taiteen ammattilaiseksi (linkki)