Uutiset31.8.2023
Taideteos rakennuksen julkisivussa. Heini Myllyoja ja Mia Erlin: Flumen. Kuva: Heini Myllyoja
Heini Myllyojan ja Mia Erlinin teos Flumen Kemin Pajarinrannan päiväkodin seinässä on Kemin uusin julkisen taiteen teos. Kuva: Heini Myllyoja

Lapin kunnissa on viime vuosina panostettu julkiseen taiteeseen. Ivalon uuden koulu- ja kulttuurikeskus Kaarteen ja Kemin Pajarinrannan päiväkodin taideteokset on toteutettu prosenttiperiaatetta soveltaen.

Teksti: Minnamaria Koskela


Ivalon syksyllä 2022 valmistuneen uuden koulu- ja kulttuurikeskus Kaarteen pääaulaa värittää ja rytmittää lappilaisen taidemaalari Samuli Kontion komea kahdeksanosainen Sápmi shoutout 2 – Saamenmaan tunnelmia 2 -teos. Kyseessä on värikäs ja kiehtovia yksityiskohtia täynnä oleva maalauskokonaisuus. Kahdeksasta vierekkäisestä pystypaneelista koostuva maalaus kuvaa Inarin kahdeksaa vuodenaikaa eri ilmiöineen.

 

Samuli Kontion teos Ivalon koulu- ja kulttuurikeskus Kaarren aulassa. Kuva: Juha Kauppinen
Samuli Kontion teos Ivalon koulu- ja kulttuurikeskus Kaarren aulassa. Kuva: Juha Kauppinen

Inari on Suomen ainoa virallisesti viisikielinen kunta, jossa suomen ja ruotsin ohella virallisia kieliä ovat pohjoissaame, inarinsaame ja kolttasaame. Inarin kunnan ensimmäisessä julkisen rakentamisen prosenttitaideteoksessa haluttiin tuoda esiin kunnan monikulttuurista identiteettiä ja pohjoista luontoa. Prosenttiperiaatetta on kunnan alueella sovellettu aikaisemmin vain kerran, vuonna 2018, jolloin Ski Saariselkä Oy tilasi valotaideteoksen pulkkamäen yhteyteen. Aurora Experience -teos on yhä toiminnassa talvisin.

Samuli Kontio kertoo harkinneensa tarkkaan ilmaisuaan ja sitä, millainen viesti teoksesta välittyy.

– Koska en itse ole saamelainen, olen joutunut pohtimaan suomalaisuudestani seuraavaa historiallista taakkaa suhteessa saamelaisiin.

Kontio on asunut koko ikänsä Lapissa ja kertoo luontosuhteensa tulevan sieltä.

– Lapin puolen sukuni on Sodankylästä kotoisin. Olen oppinut suhtautumaan luontoon kunnioittaen ja tekojeni seurauksia arvioiden. Ehkä se ilmenee teoksessa pienten osatekijöiden merkityksenä kokonaissommitelman kannalta, Kontio valottaa.

 

Julkista taidetta Lapin päiväkoteihin, kouluihin ja monitoimitaloihin

Lapissa on 21 kuntaa. Niistä neljä, Kemi, Rovaniemi, Sodankylä ja Inari ovat viime vuosina panostaneet julkiseen taiteeseen. Kyseiset kunnat ovat hankkineet taidetta julkisiin rakennuksiin, kuten kouluihin, päiväkoteihin ja monitoimitaloihin prosenttiperiaatetta soveltamalla. Sen mukaan noin yksi prosentti rakennushankkeen määrärahoista suunnataan taidehankintoihin.

Rovaniemen kaupunki teki periaatepäätöksen prosenttiperiaatteen noudattamisesta osana rakennushankkeita jo vuonna 2006. Kesti kuitenkin vuosia ennen kuin ensimmäinen prosenttitaideteos toteutettiin. Valotaiteilija Jukka Huitilan Vuolas Vuo valmistui syksyllä 2021. Kyseessä on valotaideteos, joka on integroitu Ylikylän monitoimitalon julkisivuun. Teos reagoi valon määrän muutoksiin, sen väritys ja rytmi muuttuvat päivän pituuden mukaan.

Sodankylässä prosenttiperiaate otettiin käyttöön vuonna 2018, ja kunnan ensimmäinen julkinen prosenttitaideteos valmistui hyvinvointikeskus Sopukkaan vuonna 2019. Kuvataiteilija Kaija Kiurun Maisemakuvitelmia-teoskokonaisuudessa hyödynnetään monia tekniikoita ja materiaaleja, kuvanveistoa ja valokuvausta, puuta, keramiikkaa ja valokuvia. Teoksen lähtökohtana on paikallinen luonto, kuten kivet ja kukat, mutta siitä voi löytää myös symbolisia merkityksiä.
 

Lapin uusimmat prosenttitaideteokset Kemissä ja Ivalossa

Lapin uusimmat prosenttiperiaatteella toteutetut julkiset taideteokset sijoittuvat Kemiin ja Ivaloon. Ne on toteutettu osana uudisrakentamishankkeita, toinen teoksista on sijoitettu päiväkotiin ja toinen koulu- ja kulttuurikeskukseen. Molempien teosten kustannukset olivat 30 000 euroa, josta kunta rahoitti puolet ja Taiteen edistämiskeskus puolet.

 

Heini Myllyoja: Flumen
Heini Myllyoja ja Mia Erlin: Flumen. Kuva: Heini Myllyoja

Valo- ja äänitaiteilija Mia Erlinin ja valotaiteilija Heini Myllyojan paikkasidonnainen valo- ja äänitaideteos Flumen (suomeksi Virta) valmistui keväällä 2023. Metallinen seinäreliefi asennettiin päiväkodin Valtakadun puoleiseen julkisivuun, josta se näkyy ja kuuluu päiväkodin huoltopihalle sekä ohikulkijoille.Meren liikkeistä, luonnon jatkuvasta muutoksesta ja paikallisista eliöistä inspiraationsa saanut teos valmistui viime keväänä. Sen äänimaailman on suunnitellut Erlin ja äänistä vastaavat muusikko Jone Takamäki ja Mia Erlin.

Reliefi on tehty aaltojen muotoon leikatuista, rei’itetyistä rosteri- ja kuparilevyistä, jotka läpäisevät ja heijastavat valoa eri tavoin. Levyjen taakse on asennettu pikseliohjattava valonauha. Hitaasti etenevän valon on ajateltu tuovan mieleen aaltojen ja maaperän liikkeet. Valaistus on ajastettu toimimaan hämäräkytkimellä, se käynnistyy iltaisin hämärän aikaan ja sammuu aamulla auringon noustessa.

– Halusimme tuoda teokseen mukaan paikallista luontoa ja ilmiöitä, kuten maankohoamisen ja aaltojen liikkeet, Perämeren simpukat ja tuulahduksen Lapin tuntureilta, Erlin kertoo.
 

Digitaaliset alustat sujuvoittavat yhteistyötä Lapissa

Kemin ja Rovaniemen taidemuseot ovat alueellisia vastuumuseoita. Museot toimivat Lapin julkisen taiteen ja prosenttitaiteen hankkeissa asiantuntijoina yhdessä Taiteen edistämiskeskuksen läänintaiteilija Leevi Lehtisen kanssa. Anniina Koivurova toimi Rovaniemen taidemuseon amanuenssina Ivalon koulu- ja kulttuurikeskus Kaarteen taidehankkeen aikana. Koivurovan mukaan tehtävä soljahti hyvin osaksi aluetyön amanuenssin toimenkuvaa.

Portfoliohaun kriteerit oli selkeästi muotoiltu ja ne mahdollistivat hienosti ammattitaiteilijoiden osallistumisen hakuun eri puolilta Suomea. Hakuun osallistui 25 taiteilijaa.

– Taiteilijan kyky toteuttaa teos itsenäisesti oli mainittu vielä erikseen, joten toimijoiden ammattiote korostui. Kaikki arvioimamme hakijat olivatkin tasokkaita. Oli hienoa nähdä, että alueen omat taiteilijat olivat aktiivisia haussa.

Pitkät välimatkat ovat haaste Lapissa, mutta paikalliset ovat tottuneet siihen. Nykyiset digitaaliset alustat kurovat etäisyyksiä umpeen ja helpottavat verkostoitumista ja yhteydenpitoa monin tavoin. Osa työryhmän jäsenistä kokousti yhdessä Ivalon kunnantalolla, mutta suurin osa osallistui kokouksiin etäyhteydellä.

– Se säästi paljon aikaa ja vaivaa, vaikka kasvokkain kohtaamista etäyhteydet eivät korvaakaan.

– Olemme taidemuseossa olleet todella iloisia Ivalon uudesta julkisen taiteen hankkeesta. Toivomme lisää prosenttitaidetta Lappiin, Koivurova summaa.
 

Suomen Taideyhdistys on tukenut kirjoittajan työskentelyä Signe Tandefelt -apurahalla.