Uutiset20.4.2023

Kemissä on valmistunut uusi paikkasidonnainen julkinen taideteos. Pajarinrannan päiväkodin julkisivuun on valmistunut 14.4.2023 valo- ja äänitaiteen teos Flumen (lat. Virta). Taideteos koostuu päiväkodin ulkoseinään asennetuista rosteri- ja kuparilevyistä, jotka on leikattu merellisiin muotoihin ja pikselöity. Valo- ja äänitaide oli päiväkodin sisustuksesta vastanneen ryhmän ja arkkitehdin toive. 

Kemin kaupungin uusi prosenttitaideteos kiinnittyy Pajarinrannan Valtakadun puolen julkisivuun, ja sen rosteri- ja kuparilevyt heijastavat valoa eri tavoin luoden elävän valotaideteoksen. Teoksen muotokieli jäljittelee merellisiä elementtejä; eliömaailmaa visualisoivat ympyräelementit, ja puolestaan aaltojen muodot jäljittelevät vettä, ilmaa ja maan kohoamista. Teokseen saadaan aikaan rauhallista liikettä valaisemalla se pimeän aikaan pikseliohjattavalla valonauhalla, ja teos sisältää myös lähiympäristöön ulottuvan äänimaailman. Valaistus syttyy iltaisin auringon laskiessa, ja sammuu aamun koitteessa, mutta äänimaailma elävöittää teosta hieman pitempään aamuseitsemästä aina ilta yhteentoista asti. Valoteoksen ovat suunnitelleet taiteilijat Mia Erlin ja Heini Myllyoja. Äänen on suunnitellut Mia Erlin ja ääninauhalla eri instrumentteja soittaa hänen lisäkseen Jone Takamäki.  

Taiteilijat kertovat teoksestaan: 

Kemin kaupungin uusin prosenttitaideteos yhdistää viitteellisesti meren aaltomuodot ja elävän valon sekä äänen yhdeksi kokonaistaideteokseksi. Teoksen nimi Flumen viittaa aaltojen virtaan sekä konkreettisesti että ajallisena ilmiönä. Se on saanut inspiraationsa päiväkodin merellisestä sijainnista ja Kemin alueen luonnosta. Teoskonseptin ydinteemana on paikallisen luonnonympäristön jatkuva muutos ja orgaanisen maailman sopeutuminen muutokseen. Flumen peilaa ympäristöään ja muodostaa valaistuksen avulla elävän heijastusten ja epäsuorasti valaistujen pintojen kudelman. Valaistuksen liike on muuttuvaa, kuten aaltoliikkeet.  Äänimaailma tukee teosta luoden sille oman dynaamisen kerroksensa. Teoksen äänimaailmassa soivat tutut paikalliset luonnon elementit mitkä yhdistyvät akustisiin instrumentteihin siten, että ne muodostavat yhdessä saumattoman kokonaisuuden. Teoksen ääni vahvistaa katsomiselämystä antaen samanaikaisesti varaa myös katsojan omille tulkinnoille.” 

Valo- ja äänitaide valikoitui Pajarinrannan päiväkodin prosenttitaidemuodoksi talon sisustamisesta vastanneen työryhmän ja arkkitehdin toiveesta, ja ulkotilaan sijoitettavuus oli kaupunginhallituksen toive, jotta siitä pääsisivät nauttimaan myös kaupungin asukkaat. Valo- ja äänitaide sopii niin valoisaan kesään kuin pitkään pimeään talveenkin päiväkodissa, joka on toiminnassa jokaisena vuoden päivänä. Taiteilijat valikoituivat portfoliohaulla eli heidän ansioluettelonsa ja aiemman tuotantonsa pohjalta keväällä 2022. Hakemuksia tuli 47 kappaletta ympäri Suomen, sisältäen kansallisesti ansioituneimpia valo-, ääni ja videotaiteilijoita. Taiteilijavalinta tehtiin työryhmässä, jossa oli mukana päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuksen päällikkö, Kemin taidemuseon johtaja, aluevastuumuseon intendentti, Taiteenedistämiskeskuksen prosenttitaidehankinnan asiantuntija sekä kaupunginarkkitehti. Taiteilijat valmistivat teoksesta kaksi eri versiota, joista Kemin ympäristölautakunta valitsi toisen toteutettavaksi. Valittu teos julkistettiin perjantaina 14.4.2023. 

Kemin kaupunki on yhdessä Taiteenedistämiskeskuksen kanssa mahdollistanut uusimman prosenttitaideteoksen hankinnan. Kemin kaupunki on ollut edelläkävijöitä Suomessa toteuttamassa niin sanottua prosenttiperiaatekäytäntöä, jossa prosentti uudisrakentamisen kustannuksista käytetään taiteeseen. Kemin kaupunginvaltuustossa kirjattiin prosenttiperiaatesuositus jo 1960-luvulla. 

 

Tilaaja: Kemin kaupunki 

Taiteilijat: Mia Erlin, Heini Myllyoja 

Teoksen valo- ja äänitekniikka sekä tekninen toteutus: Sun Effects, Riku Sourama 

Teoksen rakenneosat ja teräs- ja kuparielementtien valmistus: LaVe Oy, Markus Ahokas 

Teoksen äänimaailma, äänitys ja miksaus: Mia Erlin 

Asennukset: Kemin kaupunki ja Jataki Oy 

 

 

Lisätietoa:  

Tanja Kavasvuo, Kemin taidemuseo, 040 357 6991 tanja.kavasvuo@kemi.fi 

Kaisa-Mari Immonen, kaupunginarkkitehti, 040 668 3129, kaisa-mari.immonen@kemi.fi 

Heini Myllyoja, taiteilija, 0405549686, heini.myllyoja@wsp.com