Päättynyt kilpailu15.3.2022

Lappeenrannan kaupunki kutsuu ammattitaiteilijoita Pave Maijasen muistoteoksen avoimeen taidekilpailuun. Kilpailussa haetaan teosta Lappeenrannan Satamaan Rantapuiston alueelle ja sen myötä Lappeenrannan kaupunki osoittaa arvostustaan Lappeenrannasta lähtöisin olleelle taiteilijalle.

Kilpailun tavoitteena on löytää julkinen teos, joka kunnioittaa monipuolisen taiteilijan uraa ja elämää. Se jää pysyväksii osaksi Rantapuistoa, joten teoksen toivotaan asettuvan kokonaisuuteen ja olevan puistossa liikkuville turvallinen, eikä se saa häiritä läheistä asumista. Lappeenrannan satama ja Rantapuisto ovat osa Linnoituksesta Myllysaareen ulottuvaa, kaupunkilaisten identiteetille merkityksellistä ranta-aluetta. Sataman aluetta ja kilpailukohteena olevaa Rantapuisto on esitelty tarkemmin “Kilpailualue” -kappaleessa. Teoksen tulee kestää aikaa ja sen tulee olla tarpeen mukaan huollettavissa. Teoksen toteutustapaa tai -tekniikkaa ei ole rajattu.

Kilpailuun voivat osallistua kaikki ammattitaiteilijat ja taiteilijan ammattiin opiskelevat yksin tai työryhmänä. Kilpailun järjestää Lappeenrannan kaupunki. Kilpailuehdotuksen voi jättää suomeksi tai englanniksi.

Kilpailussa noudatetaan tätä kilpailuohjelmaa sekä Suomen Taiteilijaseuran kilpailusääntöjä tässä järjestyksessä. Kilpailuohjelma on hyväksytty 14.3.2022

Pave Maijanen

Pave Maijanen oli sukupolvensa arvostetuimpia suomalaismuusikoita. Pekka Juhani “Pave” Maijanen syntyi Lappeenrannassa 3.9.1950. Lapsuutensa Pave Maijanen vietti Rakuunamäen varuskunta-alueella, Lappeenrannassa. Kiinnostus musiikkiin syttyi jo lapsena ja ensimmäisen keikkansa Pave heitti Uudenmaan Rakuunapataljoonan joulujuhlassa 1956 huuliharpulla.

Sittemmin soitin repertuaari kasvoi moniin instrumentteihin rummuista koskettimiin, puhaltimiin ja kielisoittimiin, joita Pave soitti eri bändeissä teini-ikäisestä lähtien. Pave oli taitava ja karismaattinen laulaja ja lauluntekijä ja hänet muistetaan mm. Pepe & Paradise, Royals, Rock’n’Roll Band ja Mestarit -kokoonpanoista, sekä tietenkin soolouraltaan. Pave toimi myös mm. Dingon ja Wigwamin tuottajana. Nuoremmille suomalaisille Pave tuli tutuksi viimeistään Vain elämää -tv-formaatin neljänneltä kaudelta. Paven tunnettuja kappaleita ovat mm. “Pidä huolta”, “Elämän nälkä”, “Jano” ja “Lähtisitkö”.

Urheilu, erityisesti jääkiekko, oli lähellä Pave Maijasen sydäntä. Hän pelasi jääkiekkoa lähes koko elämänsä ajan Lappeenrannan Pallon riveistä Pietarinkadun Oilersiin.

Pave Maijanen menehtyi 70-vuotiaana tammikuussa 2021 ALS-sairauden myötä.

Kustannukset ja toteutus

Teoksen tai teosten toteuttamisen kokonaiskustannuksiin on varattu 40 000€. Kokonaiskustannukset käsittävät taiteilijapalkkion, teoksen materiaali- ja toteutuskustannukset, sekä teoksen asennuksesta aiheutuvat kustannukset.

Tilaaja vastaa Rantapuistoon sijoittuvan teoksen perustuksista.

Tilaaja vastaa teoksen valaistuksesta parhaaksi katsomallaan tavalla, huomioiden mahdollisuuksien mukaan taiteilijan valaistusta koskevat toiveet.

Valittavan taiteilijan kanssa laaditaan teoksen jatkokehittämisestä ja toteuttamisesta erillinen sopimus. Toteutettavan teoksen jatkotyöstämisessä taiteilija kehittää luonnostaan yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin kanssa, jotta teoksen toteutus on tekniseltä toteutettavuudeltaan ja esitetyn kustannusarvion puitteissa realistisia.

Valittu teosluonnos julkaistaan 3.9.2022, jonka jälkeen se toteutetaan kilpailuohjelmassa kuvatulle kilpailualueelle. Tavoitteena on, että teos valmistuu kesän 2023 aikana.

Palkinnot

Palkintoina jaetaan yhteensä 10 000 € seuraavassa sijoitusjärjestyksessä:

  • 1. 6 000 €
  • 2. 3 000 €
  • 3. 1 000 €

Palkinnot eivät ole verovapaita.

Palkintolautakunnalla on oikeus jakaa palkintojen kokonaissumma ilmoitetusta poikkeavasti. Palkintolautakunta voi myös halutessaan jakaa kunniamainintoja. Palkinnoiksi ilmoitettu summa jaetaan, jos kilpailuun on jätetty vähintään palkintojen lukumäärää vastaava määrä ehdotuksia. Jos kilpailuun hyväksyttyjä ehdotuksia on vähemmän kuin palkintoja, palkintolautakunnalla on oikeus harkita, mitkä palkinnot se jakaa.

Arviointiperusteet ja palkintolautakunta

Arvostelussa kiinnitetään huomiota ehdotuksen teemaan ja ideaan, aiheen huomioimiseen, taiteelliseen laatuun sekä sen toteutus- ja kehityskelpoisuuteen. Ehdotuksen tulee olla nimenomaan kilpailukohteeseen suunniteltu teos, eli se ei saa olla aiemmin julkistettu.

Palkintolautakuntaan kuuluvat Lappeenrannan kaupungilta kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä, Elinvoima ja kaupunkikehityksen toimialajohtaja Pasi Leimi, kulttuurijohtaja Anu Talka, kaupunginpuutarhuri Laura Ratilainen, amanuenssi Sinikka Myyrä, amanuenssi Mikko Pirinen sekä kaupunginhallituksen edustajina Eeva Arvela, Pepi Niemi, Joonas Grönlund ja Riitta Munnukka. Palkintolautakunnan muita jäseniä ovat Liisa Maijanen ja Suomen Taiteilijaseuran osoittamat taiteilijoiden edustajat kuvanveistäjä Irma Laukkanen ja kuvataiteilija Pia Sirén. Lisäksi palkintolautakunta voi käyttää työssään asiantuntijoita, jotka eivät kuitenkaan osallistu taiteelliseen arviointiin. Palkintolautakunnan sihteerinä toimii Kaakon taiteen vastaava tuottaja Riikka Hjelt. Sihteeri ei osallistu päätöksentekoon.

Kilpailualue

Kilpailualueena on Rantapuisto, eli Kasinon puisto Lappeenrannan satamassa. Puisto rajautuu etelässä Ainonkatuun, lännessä Kipparinkatuun, pohjoisessa Kaupunginlahteen ja idässä Lappeenrannan Kasinoon. Kipparinkadun pääty on leikkipuistoa, joten alue rajautuu puiston läpi kulkevaan kevyen liikenteen väylään. Puiston pinta-ala on noin 6000 m2 ja sen osoite on Ainonkatu 8-10. Tarkempi aluerajaus on osoitettu oheisessa kartassa.

​​Kilpailualue on vanha puisto, jonka puusto koostuu suurista lehmuksista, havupuista, nuoremmista koivuista ja kukkaistutuksista. Puistossa risteilee kävelyreittejä penkkeineen, joten se soveltuu hyvin oleiluun ja viihtymiseen järvimaisemin. Kevyen liikenteen puistokadulla on kuvanveistäjä Markku Hirvelän pysyvä Kaunis Veera -veistos ja Kaupunginlahden reunalla taideseppä Antti Niemisen maisemakuvakehys. Kuvakehys on asennettu lähelle Kasinon terassia, rannassa kulkevan raitin varteen.

Rantapuisto on merkittävä osa Lappeenrannan historiaa. Puiston laidalla olevassa kylpylaitoksessa vieraili paljon vieraita ulkomaita myöten ja 1870-luvun alussa puisto kunnostettiin kylpylävieraiden ulkoilualueeksi. Istuskelua varten lisättiin penkkejä ja pöytiä. Rantapuiston paikalla oli ennen kunnostustakin puustoa, mutta hoitamattomana. Puisto käytävineen on säilynyt samanlaisena nykypäivään asti, kuin se  on esitetty Lappeenrannan ensimmäisessä asemakaavassa vuonna 1892.

Lisätietoja alueesta löytyy kilpailuohjelman liitteenä olevasta aineistosta.

Kilpailuehdotusten käyttöoikeus ja kilpailusalaisuus

Lappeenrannan kaupungilla on oikeus palkittujen kilpailuteosten julkaisemiseen viestinnässään ja omissa julkaisuissaan. Kilpailu on salainen. Kilpailuehdotusten jokainen asiakirja on varustettava nimimerkillä. Ainoastaan palkittujen teosten tekijätiedot julkistetaan palkintolautakunnalle, kun se on ratkaissut kilpailun. Palkitsemattomien ehdotusten aineisto tekijätietoineen tuhotaan kuuden kuukauden päästä kilpailun ratkaisusta. Tekijänoikeus säilyy ehdotuksen tekijällä.

Kilpailun yläluokan teokset (enintään 9 ehdotusta) laitetaan anonyymisti näytteille ennen kilpailun ratkaisua kilpailun internetsivuille. Yleisöltä pyydetään elokuun 2022 aikana kommentteja teosehdotuksista. 

Kilpailuehdotuksen aineistot

Tullakseen kilpailussa huomioonotetuksi, ehdotuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

  1. Enintään kuusi kappaletta luonnos- ja/tai havainnekuvia teoksesta. Taiteilija voi halutessaan hyödyntää esitysmuotona myös lyhyttä videota tai äänitiedostoa, jos se tukee teoksen havainnollistamista.
  2. Lyhyt kirjallinen kuvaus teoksesta, jossa on teoksen nimi, sisältökuvaus, teoksen koko, toteutustapa ja tarkempi sijoittuminen kilpailualueelle.
  3. Eritelty kustannusarvio sisältäen taiteilijapalkkion määrän.
  4. Nimimerkki

HUOM! Kilpailijoiden henkilöllisyys ei saa tulla ilmi teoksen nimimerkistä tai olla merkittynä ehdotukseen.

Kilpailuehdotusten lähettäminen ja aikataulu

Kilpailu alkaa 15.3.2022 ja päättyy 5.8.2022 klo 23:59. Ehdotukset tulee lähettää osoitteeseen taidekilpailut@lappeenranta.fi.

Ehdotuksen tulee koostua yhdestä pdf-tiedostosta (kooltaan enintään 10 Mt), jonka nimenä on käytetty nimimerkkiä. Jos teoksen havainnollistamisessa on hyödynnetty jotain muuta mahdollista esitystapaa, kuten videota tai äänitiedostoa, tulee siihen liittyvän linkin ilmetä myös pdf-dokumentista.

Lähetyssähköpostissa tulee olla kilpailuaineistosta erillään tekijän/tekijöiden nimet ja yhteystiedot. Kilpailun yhteyshenkilö huolehtii anonymiteetin säilymisestä ennen ehdotusten toimittamista palkintolautakunnalle.

Yksi kilpailija tai ryhmä voi jättää useampia ehdotuksia, mutta kukin ehdotus pitää lähettää erillisenä tiedostona ja erillisellä nimimerkillä.

Kilpailuehdotus ei saa olla aikaisemmin julkistettu tai toteutettu. Myöhästynyt tai kilpailuohjelman vastainen ehdotus poistetaan kilpailusta.

Kilpailuehdotuksen voi jättää suomeksi tai englanniksi.

Yhteyshenkilö ja tiedustelut

Voit kysyä kilpailuun liittyvistä asioista. Kysymykset tulee laittaa sähköpostilla osoitteeseen mikko.holm@lappeenranta.fi 2.5.2022 mennessä. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan 20.5.2022 mennessä näillä sivuilla.

Yhteydenotot sähköpostitse: mikko.holm@lappeenranta.fi

Lue lisää Lappeenrannan kaupungin verkkosivuilta.