Uutiset11.4.2024

Ohjelman tavoitteena on luoda yhtenäiset käytännöt julkisen taiteen hankkeiden käsittelylle ja toteutukselle.

Porissa on julkistettu kaupungin ensimmäinen julkisen taiteen ohjelma. Sen on laatinut Porin kaupungin julkisen taiteen suunnittelutyöryhmä, joka koostuu sivistys-, elinvoima- ja ympäristö- sekä teknisen toimialan asiantuntijoista. 

Ohjelmaan on kirjattu suuntaviivat ja tavoitteet, jotka ohjaavat kaupungin julkisen taiteen kehittämistä ja ylläpitoa. Lisäksi siinä kuvataan julkisen taiteen sijoituspaikkoja, hankintaprosesseja sekä osallistuvia tahoja. Ohjelman tavoitteena on edistää monimuotoista ja inspiroivaa julkista taidetta. Se tarjoaa mahdollisuuden taiteen integroimiseen kaupunkitilaan ja luo pohjan yhteisöllisen ja elämyksellisen ympäristön tuottamiselle.

– Ohjelma selkiyttää julkisen taiteen hankinnan ja ylläpidon käytänteitä Porin kaupunkiorganisaatiossa. Siihen on kirjattu toimintamalli, jonka avulla määritellään vuosittain mahdolliset prosenttitaidekohteet ja teosten hankintaprosessi, kulttuuriyksikön päällikkö Jyri Träskelin toteaa.

Porin julkisen taiteen hankintoja ja hoitoa koordinoi jatkossakin julkisen taiteen suunnittelutyöryhmä. Uusia teoksia toteutettaessa tulee julkisen taiteen ohjelman mukaan huomioida olemassa olevat julkiset teokset, kaupunkikehittämisen suunnitelmat, rakennetun ympäristön ominaispiirteet sekä kulttuuriympäristöt ja niiden kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen.

Julkisen taiteen ohjelmassa prosenttiperiaatteella irrotettava määräraha suositellaan olevan 0,5–1 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Määrärahoja voidaan käyttää sekä kiinteiden taideteosten toteutukseen että lyhytkestoisten taiteellisten projektien rahoitukseen.