Päättynyt kilpailu2.10.2023
Valajaskosken voimalaitos

Vesisähkö on lähes päästötöntä ja uusiutuvaa energiaa.
Se mahdollistaa säätöominaisuutensa vuoksi muiden uusiutuvien energiantuotantomuotojen, kuten tuuli- ja aurinkosähkön, kasvun.

KemijokiOy viettää ensi vuonna 70-vuotisjuhlavuottaan,ja osana juhlavuotta toteutamme taideteoksen Valajaskosken voimalaitoksen julkisivuun.

Teoksen on määrä olla valmis viimeistään syyskuussa 2024.

Portfoliohaku on auki 28.9.–20.10.2023

Portfolioiden perusteella kutsumme enintään kolme taiteilijaa haastatteluihin keskustelemaan tarkemmin hankkeesta. Valitsemme teoksen toteuttajan haastattelujen perusteella. Portfoliohaussa noudatamme Suomen Taiteilijaseuran ohjeistuksia.

Taidekohde: Valajaskosken voimalaitos

Valajaskosken voimalaitos on valmistunut vuonna 1960 ja se on yksi Suomen suurimmista vesivoimalaitoksista.

Valajaskosken voimalaitos sijaitsee Kemijoen varrella Rovaniemellä, noin 15 kilometriä kaupungin keskustasta etelään. Voimalaitoksen patosilta voimalaitosrakennuksen edessä on avoinna julkiselle liikenteelle.

Voimalaitoksella vierailee säännöllisesti vierailijoita, ja erityisesti kevättulvan aikaan alueella käy ihmisiä seuraamassa ohijuoksutuksia.

 

Taiteen sijoittuminen voimalaitoksen julkisivuun

Tuleva taideteos on tarkoitus sijoittaa voimalaitosrakennuksen patosillan puoleisen sisäänkäynnin kulmauksen julkisivuun levytetyille seinäpinnoille sekä erilliselle seinäpinnalle patosillan puoleiselle julkisivulle. Levyt ovat vaihdettavissa ja ne voivat olla kooltaan eri kokoa kuin nykyiset levyt.

 • ›  Kulmauksen seinäpinnat
  ovat kokoa 9,6 x 12 metriä ja
  6 x 8,5 metriä ja levyseinän
  noin 3 x 4 metriä (kuva oikealla).

 • ›  Teos ei saa estää liikenteen kulkua.

 

Taiteen reunaehdot ja tavoitteet

Yksi Kemijoki Oy:n keskeisistä arvoista on luonnon monimuotoisuus ja sen edistäminen ja ylläpitäminen. Teoksen toivotaan olevan linjassa arvojemme kanssa ja ammentavan inspiraatiota luonnosta.

Lisäksi teoksen toivotaan rikastuttavan voimalaitoksen lähistöllä asuvien arkea ja ilahduttavan voimalaitosvierailijoita ja ohikulkijoita. Tavoitteena on vastata sidosryhmiemme toiveeseen tuoda voimalaitosympäristöön taidetta.

Teos sijoittuuValajaskosken voimalaitoksen patosillan puoleiseen julkisivukulmaukseen, jossa on tällä hetkellä säänkestävä levytys. Siten teoksen voi esimerkiksi toteuttaa suurille säänkestäville levyille.

Taiteen lajia, muotoa tai käytettäviä materiaaleja ei ole
rajattu etukäteen. Teos voi olla yksi- tai moniosainen. Teoksen tulee olla turvallinen ja voimalaitoksen julkisivuun sopiva. Teoksen tulee kestää sääolosuhteiden ja vuodenaikojen vaihtelua.

Teoksen toivotaan myös olevan ylläpidon näkökulmasta mahdollisimman helppohuoltoinen ja huoltovapaa sekä kestävä. Teoksessa käytettävät materiaalit ovat muuten taiteilijan vapaasti valittavissa. Materiaalien kestävyyden ja pitkäikäisyyden lisäksi materiaalien ja toteutusratkaisuiden valinnassa tulisi miettiä ympäristöystävällisyyttä.

 

Teoksen toteutuksen budjetti

Teoksen toteutukseen on varattu enintään 30 000 € (alv. 0%).

Summa sisältää taiteilijapalkkion, teoksen toteutuksen ja materiaalit, kuljetuksen paikan päälle sekä mahdolliset teoksen toteutukseen liittyvät alihankintakulut. Tilaaja vastaa teoksen mahdollisista perustuksista sekä asennuksesta.

Taiteilijalle on varattu työskentelytilat Rovaniemen alueelta.

 

Portfoliohaun kokonaisaikataulu

VAIHE 1: Portfoliohaku 28.9.–20.10.2023

 • ›  28.9. Portfoliohaku alkaa

 • ›  20.10. Portfolion tulee olla perillä viimeistään klo 16.00 (UTC +3)

  VAIHE 2: Taiteilijahaastattelut

› Valittu taiteilija ilmoitetaan portfoliohaun sivuilla 15.12. mennessä

 

1. Vaihe portfoliohaku – ohjeet osallistumiseen

Kuka voi osallistua?

Portfoliohakuun voivat osallistua kaikki Suomessa aktiivisesti taiteen kentällä toimivat ammattitaiteilijat ja taiteilijaryhmät. Aiempi kokemus julkisen taiteen hankkeista ei ole välttämätöntä, vaan oleellista on portfoliosta välittyvä kiinnostus sekä potentiaali taiteilijan työskentelyn ja ilmaisun soveltumisesta julkiseen tilaan. Mikäli portfolion jättää työryhmä, tulee vähintään yhden työryhmän jäsenen olla ammattitaiteilija.

Mitä aineistoon tulee sisältyä?

Aineisto eli portfolio ja saatekirje tulee lähettää yhtenä pdf-tiedostona.

Portfolion tulee sisältää:

 • ›  Yhteystiedot ja www-osoite

 • ›  Ansioluettelo (max. 2 sivua)

 • ›  3–5 esittelyä aiemmista teoksista teostietoineen ja kuvineen (esim. teoksen koko, materiaali, sijainti, sisällölliset lähtökohdat)

Saatekirje:

Portfolion osana toimitetaan lyhyt saatekirje (enintään 2000 merkkiä). Saatekirjeessä voit kertoa, mikä sinua juuri tässä kohteessa kiinnostaa.

Saatekirjeessä voit vastata esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

 • ›  Mikä sinua hankkeessamme taiteilijana kiinnostaa? Miten oma työskentelysi mahdollisesti sopisi rakennuksen kokonaisuuteen?

 • ›  Millaista aiempaa kokemusta sinulla on julkisen taiteen tekemisestä tai miten työskentelysi mielestäsi soveltuisi julkiseen tilaan, mikäli sinulla ei ole aiempaa kokemusta?

  Portfoliohaussa ei vielä oteta vastaan teosideoita tai -luonnoksia.

 

Miten aineisto toimitetaan?

Toimita portfolio ja saatekirje yhtenä pdf-tiedostona,
jonka maksimikoko on 15 Mt. Aineisto lähetetään sähköisesti kilpailun yhteyshenkilö Jenni Putaansuulle osoitteeseen jenni.putaansuu@kemijoki.fi

Merkitse lähetyskenttään:
Taidehanke Valajaskosken voimalaitos, oma nimi

Milloin aineisto on toimitettava?

Aineisto on lähetettävä sunnuntaihin 20.10.2023 klo 16 mennessä. Myöhästyneistä portfolioita ei arvostella.

Kysymyksiä portfoliohausta?

Kysymykset voi esittää sähköpostitse osoitteeseen

jenni.putaansuu@kemijoki.fi

tai soittamalla numeroon 040 751 0322

Tekijänoikeudet

Portfolion tekijänoikeudet kuuluvat taiteilijalle.
Portfoliohaun järjestäjällä ei ole oikeutta käyttää, julkaista
tai muutoin hyödyntää portfoliohakuun jätettyä materiaalia tai niistä otettuja kuvia, eikä siirtää oikeuksia eteenpäin kolmansille osapuolille. Portfolion sisältävän tekijänoikeuden käytöstä sovitaan aina erikseen tekijää edustavan Kuvasto ry:n tai tekijän kanssa

Portfoliohaun jälkeen

Portfoliohakua seuraa suora teostilaus valitulta taiteilijalta. Valitun taiteilijan kanssa tehdään erikseen luonnos- ja tilaussopimus.

 

Arviointiperusteet ja päätöksenteko

Arviointiperusteet

Portfolion arvioinnissa painotetaan seuraavia perusteita:

 • ›  Taiteellinen ja sisällöllinen vahvuus

 • ›  Työskentelyn soveltuvuus voimalaitosympäristöön ja julkisivuun

 • ›  Oman työskentelymateriaalin ja tekniikan hallinta sekä visuaalisen ilmaisun sopivuus lappilaiseen ympäristöön

 • ›  Ammattimaisuus ja potentiaali julkisen taideteoksen toteutusprosessin läpiviemiseen

 

Päätöksentekoon osallistuvat henkilöt

Päätöksen portfolioiden perusteella haastateltavista taiteilijoista tekee lautakunta:

› Tarja Zitting-Huttula, johtaja, Kemijoki Oy

› Ismo Heikkilä, johtaja, Kemijoki Oy

› Jenni Putaansuu, aluepäällikkö, Kemijoki Oy

› Leevi Lehtinen, läänintaiteilija, Taiteen edistämiskeskuksen julkisen taiteen asiantuntijapalvelut

› Kalle Lampela, apulaisprofessori, taiteen tohtori, Lapin yliopisto

 

Henkilötietojen käsittely

Portfoliohaun järjestäjä käsittelee hakuun osallistuneiden henkilötietoja EU:n ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti haun toteuttamiseksi. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä käytetä muihin tarkoituksiin. Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään portfoliohakuun osallistumisen yhteydessä.

Henkilötiedot poistetaan viimeistään, kun taidehanke on kokonaisuudessaan päättynyt, eikä henkilötiedoilla ole enää käyttötarvetta. Osallistumalla portfoliohakuun annat suostumuksesi siihen, että henkilötietoja käsitellään edellä kuvatun mukaisesti.

 

Hakuilmoitus