Tapahtuma20.5.2024
Turku vaakuna

Turun kaupunki etsii oma-aloitteista ja organisointikykyistä projektikoordinaattorina määräaikaiseen työsuhteeseen.

Projektikoordinaattori vastaa Kohti ekologisesti kestävämpää julkista taidetta -hankkeen toimenpiteiden suunnittelusta ja toteutuksesta, aikataulutuksesta ja budjetoinnista sekä sidosryhmäyhteistyöstä. Projektikoordinaattorin työtehtäviin kuuluu myös hankeviestinnän suunnittelu ja toteutus yhteistyössä Turun museokeskuksen viestinnän kanssa. Lisäksi työtehtäviin kuuluu hankkeen dokumentointi sekä loppuraportin kirjoittaminen.

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä riittävää tehtävään soveltuvaa työkokemusta. Kestävän kehityksen (erit. ekologinen kestävyys) osaaminen, projektinhallintaosaaminen, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ovat keskeisiä tehtävässä onnistumisen kannalta. Eduksi katsotaan taide- ja kulttuurikentän sekä museoalan tuntemus. Arvostamme kokemusta julkisen taiteen projekteista. Tehtävässä vaaditaan hyvää suomen kielen taitoa.

Projektikoordinaattori toimii tiiviissä yhteistyössä museopalveluiden henkilöstöstä koostuvan hanketyöryhmän kanssa. Lisäksi projektikoordinaattorin työtä ohjaa ja tukee hankkeen yhteistyöryhmä. Projektikoordinaattorin toimipaikka sijaitsee Turun museokeskuksessa tukipalveluiden yksikössä osoitteessa Kalastajankatu 4. Osittainen etätyöskentely on mahdollista.

Turun museokeskus kokoaa yhteen Turun kaupungin omistamat museot. Se toimii myös Varsinais-Suomen alueellisena vastuumuseona. Museokeskus vastaa kaupungin kulttuuri-, taide- ja luonnonhistoriallisesta museotoimesta. Se muodostaa ja ylläpitää esine- ja taidekokoelmia sekä edistää kulttuuriympäristön säilymistä. Museokeskus välittää kulttuuriperintöä sekä visuaalista kulttuuria: tutkimustyö ja tiedon jakaminen näyttelyiden ja julkaisujen kautta ovat museotoiminnan perusta. Museokeskus vahvistaa identiteettiä ja kulttuuristen merkitysten ymmärtämistä. Pohjana vahvistamisessa ovat museologiset periaatteet. Turkulaisuuden ja varsinaissuomalaisuuden lisäksi museokeskuksen toiminnassa näkyy kansainvälisyys muun muassa erilaisten kansainvälisten hankkeiden muodossa.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Turun kaupunki suosii anonyymiä rekrytointia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Vaikka osaa tiedoista taustatiedoissa kysytään, nämä tiedot eivät näy rekrytoivalle lähijohtajalle anonyymissä hakijaraportissa. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen.

Lisätietoja: hakuilmoitus (linkki)